Buaite nó Caillte - Olltoghchán na Spáinne

Bíonn an comhaireamh thart trí nó ceithre huair an chloig tar éis do na bothanna vótála dúnadh, rud atá an-aisteach don Éireannach. Ach ní hé sin an t-aon difríocht atá idir toghcháin na hÉireann agus na Spáinne. Sa bhothán vótála Spáinneach leagtar amach liostaí ar bhord, liosta ar leith do gach páirtí nó grúpa. Phioc daoine an liosta ba rogha leo, ceann do theach na dteachtaí agus ceann don seanad, agus chuir siad isteach i mbosca é tar éis dóibh a gcárta aitheantais a thaispeáint do na hoifigigh.

Ní dóigh liom go dtaitneodh an modh vótála sin linne Éireannaigh. Sa chéad áit mar nach vóta ró-rúnda é, is féidir le hoifigigh na bpáirtithe éagsúla súil a choinneáil ar na liostaí atá a bpiocadh suas ag na vótóirí, agus sa dara háit ní thugann sé aon rogha don vótóir seachas a ghuth a chaitheamh ar son an pháirtí nó an ghrúpa sin. Beidh na hiarrthóirí tofa ansin de réir líon na vótaí a fhaigheann an páirtí agus a n-ionad ar an liosta. Agus is liosta náisiúnta é chomh maith, rud a chiallaíonn gur beag seans go mbeidh aithne ag na vótóirí ar níos mó ná leathdosaen de na daoine atá ar bharr an liosta ag aon pháirtí.

Ba mhór an sult i gcónaí dúinn in Éirinn vóta a chaitheamh de réir oird, a haon, a dó, a trí agus mar sin de do na hiarrthóirí ba fhearr linn, fiú má bhaineann siad le páirtithe difriúla - is minic a vótálann daoine ar son iarrthóirí as a gceantar féin seachas as páirtí ar leith; nó cuirimid na huimhreacha in aghaidh na ndaoine is lú a bhfuil gráin againn orthu, ag súil le dochar a dhéanamh dá seansanna, nó le  súil go n-aistreofar ár vóta ar bhealach a dhéanfaidh maitheas nó dochar do iarrthóirí nó do pháirtithe áirithe. Ní féidir le lucht vótála na Spáinne an cluiche sin a imirt.  Ní thuigim conas a roinntear na suíocháin i ndeireadh thiar nó ní bhíonn a líon ag teacht go cruinn le líon na vótaí a fhaigheann na páirtithe. Líon na suíochán:


Líon na Vótaí:Ach is léir ó na torthaí gur ghnóthaigh an Páirtí Sóisialach agus Ciudadanos a lán, gur éirigh leis an pháirtí nua Vox sciar maith a bhaint ina gcéad thoghchán, agus gur chaill an Partido Popular agus Podemos a lán vótaí agus suíchán. Agus rud nach gcuirfeadh aon iontas ar Éireannach, d'éirigh go han-mhaith leis an bpáirtí Catalónach a bhfuil a gceannaire i bpríosún. Bhí méadú mór ar vóta na náisiúnach i dtír na mBascach chomh maith.

Is léir go mbíonn daoine lasmuigh den Spáinn den tuairim go bhfuil scéal na Catalóine ina chnámh spairne an-mhór agus go mbeadh an-tionchar aige ar an vóta náisiúnta. Ach lasmuigh den Chatalóin féin ní mór an scéal é. Níor chuir seasamh cheannaire na Sóisialach i leith na Catalóine isteach ar an tacaíocht dá pháirtí, in ainneoin na n-ionsaithe a rinne ceannairí na heite deise air. Dar le ceannaire an Partido Popular, Casado 'Fealltóir, meirleach, mídhlisteanach, bréagach, seafóideach, mífhreagrach, éagumasach, mídhílis, tubaisteach, féinmháineach, seobhaineach cumhachta, giall, maslach don Spáinn agus pleidhce lagmheasartha de shuiteoir' ba ea Pedro Sánchez mar go raibh sé sásta caint le páirtithe an neamhspleáchais. Bhí Casado, a tháinig i gcomharbacht ar Marion Rajoy mar cheannaire ar an Partido Popular, nuair a chaill an Príomhaire vóta muiníne i dteach na dteachtaí anuraigh, ag súil le náisiúntacht na Spáinne a mhúscailt i gcoinne na gCatalónach, go háirithe nuair a tháinig páirtí nua ar an bhfód, Vox, páirtí neamhleithscéalach 'macho' atá comhdhéanta de bhaill den uasalaicme agus de dhaoine a bhfuil cumha orthu i ndiaidh na laethanta a raibh Franco i gcumhacht agus an Spáinn saor ó dhaoine dubha, aeracha, aindiacha, cumannacha agus araile. Tá an meon faisisteach beo i gcónaí, agus níl aon náire ar lucht adhartha na deachtóireachta a ndílseacht don sean-Caudillo a fhógairt go poiblí. Bhí a lán de lucht leanúna an Partido Popular dílis do Franco agus dá shoiscéal agus nuair a bunaíodh an páirtí nua Vox, le cabhair airgid ón iasacht nach bhfuil aon mhíniú ceart air, d'aistrigh siad a dtacaíocht chuig an pháirtí sin. 

An dream coimeádach nach bhfuil chomh dílis do Franco, ach a chreideann gur fearr don eite dheis a bheith i gcumhacht seachas sóisialaigh agus lucht imshaoil agus cearta do chách, agus atá tinn tuirseach den chaimiléireacht a chleachtaigh a bpáirtí ar feadh na mblianta go dtí gur cúisíodh agus gur ciontaíodh sna cúirteanna iad, thug siad a dtacaíocht agus a vótaí do pháirtí Albert Rivera, a dtugtar páirtí liobrálach air go minic, ach atá ar an eite dheis chomh maith, agus go láidir in aghaidh náisiúnachas na Catalóine agus na réigiún eile. Ba ar mhaithe le vótáil ar son na heite deise, gan tacú le seandream lofa Rajoy nó leis na nua-fhaisistigh i Vox, a thug go leor daoine coimeádacha a vóta do Ciudadanos. Chomh maith leis sin, léirigh Cadado, ceannaire nua an PP, gur cluasán ceart é, agus nach raibh de pholasaí aige ach smaointe Vox agus Ciudadanos a ghoid, agus Sanchez agus Podemos a mhaslú. Ach thit vóta na gcoimeádach ar an iomlán agus ní fhéadfadh an trí pháirtí sin anois rialtas a chur le chéile.

Ba iad Podemos an páirtí nua cúpla bliain ó shin agus bhí siad ag súil le háit na Sóisialach a ghlacadh mar phríomhpháirtí na heite clé, ach tá a lán easaontais agus achrainn sa pháirtí ó shin, é lán de dhaoine gan taithí pholaitiúil agus de lucht smaoineoireachta nach dtuigeann conas fadhbanna praiticiúla a réiteach. Mar gheall ar an achrann inmheánach d'aistrigh go leor daoine a vóta go dtí an PSEO, an páirtí seanbhunaithe Sóisialach, agus níor éirigh leo ach 42 suíochán a ghnóthú, - bhí 71 teachta acu go dtí seo. Chuaigh na vótaí a ghoid siad ón PSEO ar ais chucu siúd agus is ag na Sóisialaigh atá an ionadaíocht is mó anois.

Ag amharc ar na figiúirí is léir go bhféadfadh an PSEO (a ndeirtear fúthu go minic gur thréig siad an sóisialacha i bhfad ó shin) agus Ciudadanos tromlach a chur le chéile gan stró, ach chuir Rivera an-bhéim ar Sanchez a ruaigeadh as oifig ina fheachtas toghchánaíochta, agus bheadh gnáthbhaill an PSOE go láidir ina choinne mar chomhghuallaí. Tá sé ráite ag ceannairí an PSOE go rachaidh siad i mbun rialtais leo féin. Tá méadú mór ar a n-ionadaíocht i dteach na dteachtaí, ach is fada ó thromlach iad, agus beidh orthu dul i mbun margaíochta le dreamanna eile. Déarfainn gur mhaith le Podemos a bheith páirteach sa rialtas, ach ní bheadh tromlach ag an dá pháirtí le chéile, agus ba ghá tacaíocht a lorg ó na páirtithe náisiúnacha agus dreamanna eile. Bheadh sé sin indéanta, agus níl an neart ag an eite dheis cur ina choinne sin, ach tá toghcháin áitiúla agus Eorpacha ar na bacáin i gceann míosa agus b'fhéidir gurbh fhearr le Sanchez iad sin a chur de gan aon leithscéal a thabhairt dá naimhde a mhaíomh go bhfuil sé ag iarraigh An Spáinn a roinnt.

Mar a dúirt mé thuas d'fhéadfadh an PSOE agus Ciudadanos comhrialtas a chur le chéile, ach measaim nár mhaith le Rivera é sin a dhéanamh. I rith an fheachtais ba léir a naimhdeas do Casado, agus ó d'éirigh chomh maith sin leis, déarfainn gurbh fhearr leis fanacht tamall agus an Partido Popular a shárú agus a bhascadh sa chéad toghchán eile, agus ceannasaíocht na heite deise a bhaint amach dó féin. Má tá sé ar chumas na bpolaiteoirí ceacht a fhoghlaim, agus is dóigh liom go bhfuil an cumas sin in Rivera, tuigfidh sé nach bhfuil muintir na Spáinne ró-chorraithe faoi náisiúnacha na réigiún, ná faoin inimirce. Teastaíonn postanna ó na daoine óga, ba mhaith leis an seandream pinsean agus seirbhísí sláinte níos fearr (mar atá sé, tá na daoine óga ag brath go mór ar mhamó agus daideo, uaireanta bíonn teaghlaigh iomlána ag brath ar phinsean sé chéad euro sa mhí). 

Tá coirpigh na gcarbhat á nochtadh agus á gcur chun carcair de réir a chéile. Tá an oiread sin cásanna caimiléireachta ar bun go mbeadh sé deacair fiú iad a áireamh, ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, agus go hiondúil bíonn polaiteoirí ón bPartido Popular go háirithe luaite leis an ghadaíocht. Bhí an-bhéim ag Ciudadanos ar an gcaimiléireacht cúpla bliain ó shin, ach rinne dearmad air sin nuair a shíl siad go raibh vótaí le fáil as a bheith i gcoinne neamhspleáchas na Catalóine. Beidh siad ag iarraidh iad féin a chur chun cinn mar pháirtí na measarthachta, mar dhream íonghlan nua a chuirfidh borradh faoin eacnamaíocht. Sílim go mbeidh teachtaireacht níos dearfa acu as seo amach, seachas iad a bheith in aghaidh Sanchez mar gur 'sóisialach' é nó go seasann sé ar son cearta nach n-aontaíonn an seandream leo. 

Maidir le Vox, is dócha nach féidir leo athrú. Beidh siad ann mar antoiscigh a dteastaíonn uathu glóir na Spáinne a athréimniú, eachtrannaigh a bhfuil dath dorcha orthu a chur ó dhoras, agus cumhacht a bhronnadh ar ais ar na haicmí a bhí i gceannas ar an Spáinn ó bhí ré órga an choncais ann leathmhíle bliain ó shin. Murach go bhfuil dreamanna ón iasacht á maoiniú agus á spreagadh ní bheadh an oiread aird orthu, ach is eagal liom go bhfuil a leithéid i ngach tír anois. Ní chreidim áfach go bhfásfaidh an tacaíocht a fuair siad sa toghchán seo.

Fágann sin Unidas Podemos mar a thugann siad orthu féin. Chruthaigh siad gur féidir comhghuallaíochtaí láidre éifeachtúla a chruthú ag leibhéal na gcathracha, agus déarfainn go gcoinneoidh siad an ghreim atá acu ar Madrid agus Barcelona leis an dá mhéara atá acu, agus go n-éireoidh leo i mbailte agus i gcathracha eile. Ní hionann an pholaitíocht áitiúil agus náisiúnta. Beidh sé an-deacair dóibh a dtacaíocht náisiúnta a mhéadú.

Ó thaobh an fheachtais toghchánaíochta sílim gur theip ar na páirtithe dul i ngleic leis na ceisteanna móra, caitheadh an iomarca ama le maslaí agus le ceist na Catalóine, nuair atá ábhair imní eile ag pobail na tíre. Tuigeann daoine go bhfuil an aeráid ag athrú, feiceann siad go bhfuil na milliún as obair go fóill tar éis deich mbliana den 'crisis' agus nach bhfuil ach tuarastal íseal maslach á íoc sna postanna atá ar fáil. Tá praghas na dithe ag ardú le cúpla bliain anuas, agus méadú mór ar chostas cíosa. Fostaíocht don dream óg, aire shásúil don seandream, bás na tuaithe, athrú aeráide agus aimsire, ba bheag tráchta a rinne aon cheann de na páirtithe ar na ceisteanna sin. Ach bhí an-tionchar acu ar an vóta.Comentarios

 1. Tá Dia duit, Séasúr an Fhéile anseo arís, ba chóir dóibh siúd a bhain leas astu teacht amach agus fianaise a thabhairt dúinn agus ba cheart dóibh siúd nach bhfuil iasacht faighte acu dúinn teagmháil a dhéanamh linn anois.

  Réamhrá Beag fúm féin.
  Is mise Claudia Klein, Gearmánach mé agus is ionadaí dom Spotcap Global Financial Services. Déanaimid gach cineál iasachta ar ráta fóirdheontais de 3%

  An bhfuil Iasacht uait chun do fhiach a chomhdhlúthú roimh dheireadh na bliana?
  An dteastaíonn iasacht uait chun Gnó a chur ar bun nó chun do Ghnólacht a leathnú?
  An bhfuil iasacht uait le haghaidh laethanta saoire?
  An dteastaíonn iasacht uait chun carr nó teach a cheannach?
  An gá duit iasacht a fháil chun Tionscadal nua a thosú nó do thionscadal reatha a chríochnú?

  Cibé cúiseanna a d'fhéadfadh a bheith leis agus airgead de dhíth ort. Seo an réiteach ar do imní airgeadais.
  Ba chóir do pháirtithe leasmhara dul i dteagmháil linn le haghaidh tuilleadh faisnéise trí ríomhphost: | spotcapglobalservices@gmail.com | nó cuir teachtaireacht chugainn ar WhatsApp: +4915758108767 |

  Nuair a thagann sé chun iasachtaí a fháil ar líne, táimid an-iontaofa agus iontaofa, tá sé an-tábhachtach go n-oibreoidh tú leis an gCuideachta Ceart. Cabhróidh muid leat an ráta is fearr a fháil do d'iasacht beag beann ar do chreidmheas! Má tá tú ag féachaint I gcás aon chineál iasachta, is sinne an chuideachta cheart duit teagmháil a dhéanamh léi.

  Téigh i dTeagmháil Linn Inniu Le haghaidh tuilleadh eolais faoin tairiscint iasachta atá againn tríd an ríomhphost seo: | spotcapglobalservices@gmail.com | nó cuir teachtaireacht chugainn ar WhatsApp: +4915758108767 | Freagra a Fháil Ar an toirt.

  ResponderEliminar
 2. Dia duit Mo chara.
  An bhfuil gá práinneach agat le hiasacht ghnó nó le hiasacht phearsanta?
  An bhfuil tú i gcónaí gan airgead tirim toisc gur dhiúltaigh do bhanc nó institiúidí airgeadais eile duit iasacht a fháil mar gheall ar chomhthaobhacht neamhleor, cóimheas fiachais chun ioncaim, scór creidmheasa íseal, ráta úis ard nó aon chúiseanna eile?

  Tuirseach de do staid airgeadais reatha? An bhfuil borradh uait faoi do chúrsaí airgeadais? An bhfuil tú tuirseach de bheith ag dul chuig an mbanc i gcónaí nó ag fanacht le go bhfaighidh do bhanc nó institiúid airgeadais eile faomhadh d’iasacht? Tá réiteach níos fearr tuillte agat.

  Tá Grúpa Creidmheasa Pinnacle anseo le líne chreidmheasa a d'fhéadfadh cabhrú leat do spriocanna airgeadais foriomlána a shaothrú.

  Le Pinnacle Financial Group, is féidir leat iasacht a fháil do díreach 3 faoin gcéad Ráta úis.
  Is féidir leat suas le 10 milliún a fháil ar iasacht.
  Is féidir leat iasacht de do rogha a fháil ar an toirt.
  Is féidir leat idir 1 go 30 bliain a roghnú le haisíoc.
  Faigheann tú iasacht in áit ar bith agus ag am ar bith ar do chompord féin.

  Déanaimid gach cineál seirbhísí iasachta, táimid go tapa, iontaofa, iontaofa agus éasca le faomhadh freisin faoi bhun 24 uair an chloig.

  Déan iarratas ar iasacht inniu; déan teagmháil linn tríd an seoladh ríomhphoist seo chun tuilleadh eolais a fháil faoin tairiscint iasachta atá againn:
  Ríomhphost: pinnaclefinancegroupinc@gmail.com

  Le meas
  Marcus & Millichap
  POF, Pinnacle Financial Group.

  ResponderEliminar
 3. Bhí an-áiteamh orm agus dúirt mé liom nach raibh spéis aige a thuilleadh sa chaidreamh agus gur theastaigh uainn briseadh suas agus go raibh ár bpósadh ag druidim, bhí sé mar a dúirt mé leis gur athraigh sé a thuilleadh agus nach ndéanann sé de ghnáth Is maith liom siúl as láimh a chéile sna páirceanna, ag iarraidh orm féachaint orm agus aon rud eile a fhágann go bhfuil ár gcaidreamh milis. Theastaigh uaim é a logh dom ach bhí sé bodhar ar mo chuid glaonna agus d'aistrigh sé amach as an teach fiú, chuir sé orm cabhair a lorg ó fhoinsí éagsúla. Bhí mé ag brabhsáil an lín nuair a chonaic mé fianaise bhean a dúirt gur chuidigh caster litrithe darbh ainm an Dr. Ajayi léi lena fadhbanna pósta mar go raibh sí ag lorg torthaí na broinne agus go raibh sí ábalta breith a thabhairt caster ar a dtugtar an Dr. Ajayi, anois tá sí féin agus a fear céile ag maireachtáil le chéile go sona sásta. Chuaigh mé i dteagmháil leis an té a rinne an litriú agus scríobh mé ar WhatsApp agus mhínigh mé dom an tsaincheist a chuir sé in iúl dom, dúirt sé liom roinnt rudaí le déanamh a rinne mé agus le mo choinne, chuir glao ar mo chomhghleacaí Seán orm agus d'iarr sé nach raibh a fhios aige cad a bhí ag tarlú. air. , go léir a bhuíochas leis an Dr Ajayi táim pósta anois agus ag súil le mo chéad pháiste. Má tá fadhb chaidrimh agat a dteastaíonn cabhair uait uait, déan teagmháil gasta leis an Dr Ajayi, ar dtús cheap mé go raibh faked air go dtí go ndearna mé iarracht agus d'oibrigh sé dom agus tá a fhios agam go n-oibreoidh sé duitse freisin. Is féidir leat teacht ar an caster litreach trí ríomhphost: drajayi1990@gmail.com nó Whatsapp: +2347084887094

  ResponderEliminar
 4. Dia duit agus Fáilte go dtí Seirbhísí Iasachta Domhanda Spotcap, Claudia Klein is ainm dom. Is iasachtóir mé agus is comhairleoir iasachta mé freisin.

  An bhfuil géarghá agat le treisiú airgeadais? an dteastaíonn iasacht uait chun críocha éagsúla? más freagra dearfach atá agat, tabharfaidh mé comhairle duit dul i dteagmháil le mo ghnólacht trí | spotcapglobalservices@gmail.com | nó cuir teachtaireacht chugainn ar WhatsApp: +4915758108767 | agus iasacht a bheith agat i do chuntas laistigh de 24 uair an chloig toisc go gcuirimid iasacht den scoth ar fáil Seirbhísí ar fud an domhain.

  Tairgimid gach cineál seirbhísí iasachta (Iasacht Phearsanta, Iasacht Ghnó agus go leor eile), cuirimid iasachtaí fadtéarmacha agus iasachtaí gearrthéarmacha ar fáil agus is féidir leat suas le 15 milliún Euro a fháil ar iasacht freisin. Cuideoidh mo chuideachta leat spriocanna éagsúla a bhaint amach le raon leathan táirgí iasachta.

  Tá a fhios againn gur fadhb mhór a bhí i gceist le hiasacht dhlisteanach a fháil I gcás daoine a bhfuil fadhb airgeadais acu agus a bhfuil réiteach ag teastáil uathu, tá sé deacair ar a lán daoine iasacht chothromais a fháil óna mbanc áitiúil nó ó institiúidí airgeadais eile mar gheall ar spéis ard ráta, comhthaobhacht neamhleor, cóimheas idir fiachas agus ioncam, scór creidmheasa íseal nó aon chúiseanna eile

  Níl aon amanna feithimh níos mó nó cuairteanna struis bainc. Tá ár seirbhís ar fáil 24/7 - is féidir leat iasacht a fháil agus d'idirbhearta a chomhlánú aon uair agus cibé áit a bhfuil sé uait

  Soláthraímid seirbhísí iasachta 24 uair an chloig den scoth. Le haghaidh Fiosrúchán / Ceisteanna? - Seol Ríomhphost chuig | spotcapglobalservices@gmail.com | nó cuir teachtaireacht chugainn ar WhatsApp: +4915758108767 | Freagra a Fháil Ar an toirt.

  Ní gá go mbeadh a fhios ag do theaghlach, ag do chairde agus ag do Chomhghleacaithe go bhfuil tú íseal ar airgead tirim, Just a scríobh chugainn agus gheobhaidh tú iasacht.

  Tá do shaoirse airgeadais i do lámha!

  ResponderEliminar
 5. Hey, tá an oiread sin sceitimíní orm go bhfuil mo Phósadh briste curtha ar ais & go bhfuil m’fhear ar ais tar éis dó mé féin agus ár 2 pháiste a fhágáil do bhean eile. Tar éis 8 mbliana pósta, bhí mé féin agus m’fhear i gcairéal amháin nó an ceann eile go dtí gur fhág sé mé sa deireadh agus bhog mé go California le bheith le bean eile. bhraith mé go raibh mo shaol thart agus shíl mo pháistí nach bhfeicfidís a n-athair go deo arís. Rinne mé iarracht a bheith láidir díreach do na páistí ach ní raibh mé in ann na pianta a chuireann crá mo chroí a rialú, bhí mo chroí líonta le brón agus pianta mar bhí mé i ndáiríre i ngrá le m’fhear céile. Gach lá agus oíche smaoiním air agus ba mhaith liom i gcónaí go dtiocfadh sé ar ais chugam, bhí an-imní orm agus bhí cúnamh ag teastáil uaim, mar sin chuardaigh mé cabhair ar líne agus tháinig mé ar shuíomh Gréasáin a mhol gur féidir leis an Dr Mohammed cabhrú le hiar-ais go tapa. . Mar sin, bhraith mé gur chóir dom triail a bhaint as. Rinne mé teagmháil leis agus d’inis sé dom cad ba cheart a dhéanamh agus rinne mé é ansin rinne sé (Geasa grá) dom. 28 uair an chloig ina dhiaidh sin, ghlaoigh m’fhear orm i ndáiríre agus dúirt sé liom go bhfuil sé chomh mór sin uaim agus na páistí, So Amazing !! Mar sin a tháinig sé ar ais an lá céanna, le go leor grá agus áthas, agus ghabh sé a leithscéal as a dhearmad, agus as an bpian a chuir sé orm féin agus ar na páistí. Ansin ón lá sin, bhí ár bPósadh níos láidre anois ná mar a bhí sé roimhe seo, Gach buíochas leis an Dr Mohammed. tá sé chomh cumhachtach agus shocraigh mé mo scéal a roinnt ar an idirlíon go ndéanfaidh an Dr Mohammed caster litrithe fíorchumhachtach a ghuím i gcónaí le maireachtáil fada chun cabhrú lena leanaí in aimsir na dtrioblóidí, má tá tú anseo agus do Ex ar ais uait nó bhog d’fhear céile chuig bean eile, ná bí ag caoineadh níos mó, déan teagmháil leis an caster litrithe cumhachtach seo anois. Seo a theagmháil: Seol ríomhphost chuig: monicaspiritualtemple@gmail.com, is féidir leat glaoch air freisin nó é a chur ar Whats-app: +2348134493948

  ResponderEliminar
 6. Hey, tá an oiread sin sceitimíní orm go bhfuil mo Phósadh briste curtha ar ais & go bhfuil m’fhear ar ais tar éis dó mé féin agus ár 2 pháiste a fhágáil do bhean eile. Tar éis 8 mbliana pósta, bhí mé féin agus m’fhear i gcairéal amháin nó an ceann eile go dtí gur fhág sé mé faoi dheireadh agus bhog mé go California le bheith le bean eile. bhraith mé go raibh mo shaol thart agus shíl mo pháistí nach bhfeicfidís a n-athair go deo arís. Rinne mé iarracht a bheith láidir díreach do na páistí ach ní raibh mé in ann na pianta a chuireann crá mo chroí a rialú, bhí mo chroí líonta le brón agus pianta mar bhí mé i ndáiríre i ngrá le m’fhear céile. Gach lá agus oíche smaoiním air agus ba mhaith liom i gcónaí go dtiocfadh sé ar ais chugam, bhí an-imní orm agus bhí cúnamh ag teastáil uaim, mar sin chuardaigh mé cabhair ar líne agus tháinig mé ar shuíomh Gréasáin a mhol gur féidir leis an Dr Mohammed cabhrú le hiar-ais go tapa. . Mar sin, bhraith mé gur chóir dom triail a bhaint as. Rinne mé teagmháil leis agus d’inis sé dom cad ba cheart a dhéanamh agus rinne mé é ansin rinne sé (Geasa grá) dom. 28 uair an chloig ina dhiaidh sin, ghlaoigh m’fhear orm i ndáiríre agus dúirt sé liom go bhfuil sé chomh mór sin uaim agus na páistí, So Amazing !! Mar sin a tháinig sé ar ais an lá céanna, le go leor grá agus áthas, agus ghabh sé a leithscéal as a dhearmad, agus as an bpian a chuir sé orm féin agus ar na páistí. Ansin ón lá sin, bhí ár bPósadh níos láidre anois ná mar a bhí sé roimhe seo, Gach buíochas leis an Dr Mohammed. tá sé chomh cumhachtach agus shocraigh mé mo scéal a roinnt ar an idirlíon go ndéanfaidh an Dr Mohammed caster litrithe fíorchumhachtach a ghuífidh mé air i gcónaí maireachtáil i bhfad chun cabhrú lena leanaí in am na dtrioblóidí, má tá tú anseo agus do Ex ar ais uait nó bhog d’fhear céile chuig bean eile, ná bí ag caoineadh níos mó, déan teagmháil leis an caster litrithe cumhachtach seo anois. Seo a theagmháil: Seol ríomhphost chuig: monicaspiritualtemple@gmail.com, is féidir leat glaoch air freisin nó é a chur ar Whats-app: +2348134493948

  ResponderEliminar
 7. Beannachtaí oraibh,
  Is mise Faith Faith Elena, iasachtóir airgid creidiúnaithe, tairgim iasacht do gach duine, An bhfuil iasacht nó maoiniú ag teastáil uait ar chúis ar bith mar: Iasacht phearsanta, Iasacht ghnó, Iasacht leathnaithe, Iasacht nua-thionscanta gnó, Iasacht oideachais, Comhdhlúthú Fiachais, iasacht de chineál ar bith ag ráta 3%? téigh i dteagmháil linn trí: Mrsfaithelena.fund@gmail.com agus líon isteach an fhoirm iarratais ar iasacht thíos freisin, ionas go mbeidh tú beoga chun téarmaí agus riocht na hiasachta a sheoladh chugat agus tabhair faoi deara go bhfuil ráthaíocht 100% d’iasacht a fháil ónár gcuideachta.

  EOLAS BORROWERS IASACH.
  Do Ainmneacha Iomlán: ...
  Méid Iasachta a Iarrtar: .....
  Fad na hiasachta: .....
  Cuspóir Iasachta: ...
  Seoladh an iarratasóra: ..
  Slí Bheatha: ..
  Luaigh: .....
  Tír: .....
  Inscne: .....
  Aois: .....
  Fón Póca ......
  Ioncam míosúil:..

  ResponderEliminar
 8. Hello Ladies and Gentlemen. Is é mo ainm Susan Benson, is iasachtóir mé agus is comhairleoir airgeadais mé freisin. Má theastaíonn cúnamh airgeadais uait, is mise an duine ceart chun teagmháil a dhéanamh, tugaim comhairle airgeadais freisin. Is é mo Thosaíocht is mó ná do chobhsaíocht airgeadais, bíodh leisce ort teachtaireacht a chur chugam agus beidh mé ag do sheirbhís.

  Má theastaíonn athneartú airgeadais uait go práinneach, molfaidh mé duit teagmháil a dhéanamh le mo chuideachta. Soláthraímid gach cineál seirbhísí iasachta iasachtaí urraithe agus neamhurraithe, iasachtaí gearrthéarmacha agus fadtéarmacha srl. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí R-phost: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com nó Teachtaireacht a chur chugam go díreach ar WhatsApp trí: +447903159998 & Faigh Freagra Ar an toirt.

  Is cuideachta chuimsitheach seirbhíse airgeadais muid agus táimid tiomanta cabhrú leat do spriocanna airgeadais fadtéarmacha agus gearrthéarmacha a fheabhsú.

  Gnéithe & Sochar;
  ✓ Is féidir leat Iarratas a dhéanamh ar iasacht ag am ar bith, áit ar bith.
  ✓ Féadfaidh tú suas le 20 Milliún Euro a fháil ar iasacht.
  ✓ Faigh d’iasacht laistigh de 24 uair an chloig.
  ✓ Ráta úis suntasach de 3.0%.
  ✓ Faigheann tú an seans an dáta aisíocaíochta a roghnú, go seachtainiúil, go míosúil nó go bliantúil ar feadh tréimhse 1-30 bliana.
  ✓ Feidhmchlár simplí ar líne.
  ✓ Treoir agus saineolas pearsantaithe.
  √ Comhairle Airgeadais.

  Agus; Má bhí sé chomh deacair ort iasacht a fháil ó do bhainc áitiúla nó ó institiúidí airgeadais eile, mar gheall ar roinnt cúiseanna is fearr a bhfuil aithne agat orthu, ach scríobh chugainn cabhróimid leat le hiasacht. Chabhraíomar le go leor daoine agus eagraíochtaí a raibh deacrachtaí airgeadais acu ar fud an domhain. Nuair a dhéanann tú iarratas linn, bíonn tú ag déanamh iarratais le cuideachta iontaofa a thugann aire do do riachtanais mhaoinithe. Tabharfar aire duit tríd an bpróiseas iomlán.

  Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoinár dtairiscint iasachta, seol d’iarratas ar iasacht chugainn trí: R-phost: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com NÓ;
  WhatsApp: +447903159998

  Maidir le hiasachtaí airgid agus comhairle airgeadais, is muid an chuideachta is fearr chun teagmháil a dhéanamh léi anois. Ná déan dearmad neamhaird a dhéanamh orainn, déan teagmháil linn anois chun tosú

  ResponderEliminar
 9. Gnólacht iasachta Sky World, tugaimid iasachtaí amach ag ráta úis 0f 3%.

  skyworldloanfirm@gmail.com

  Lá maith a dhuine uasail / ma am.

  Is cuideachta phríobháideach muid agus cuirimid iasachtaí ar fáil ar rátaí ísle úis chun a chinneadh go bhfuil méid na hiasachta idir 100 milliún foráil iasachta d’iasacht $ 1,000 dollar d’fhorbairt ghnó: iomaíochas leathnú imeall / gnó.

  Cuirimid éagsúlacht iasachtaí ar fáil

  Iasachtaí Pearsanta (urraithe agus neamhurraithe)
  * Iasachtaí Gnó (urraithe agus neamhurraithe)
  * Iasacht Comhdhlúthaithe

  Gabhaimid buíochas leat as an am a thógáil chun an fógra seo a léamh. Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus fiosrúcháin, seol r-phost chugainn inniu

  skyworldloanfirm@gmail.com
  skyworldloanfirms@yahoo.com

  Sarah Williams.

  ResponderEliminar
 10. Hey, tá an oiread sin sceitimíní orm go bhfuil mo Phósadh briste curtha ar ais & go bhfuil m’fhear ar ais tar éis dó mé féin agus ár 2 pháiste a fhágáil do bhean eile. Tar éis 8 mbliana pósta, bhí mé féin agus m’fhear i gcairéal amháin nó an ceann eile go dtí gur fhág sé mé sa deireadh agus bhog mé go California le bheith le bean eile. Bhraith mé go raibh mo shaol thart agus shíl mo pháistí nach bhfeicfidís a n-athair go deo arís. Rinne mé iarracht a bheith láidir díreach do na páistí ach ní raibh mé in ann na pianta a chuir crá mo chroí a rialú, bhí mo chroí líonta le brón agus pianta mar bhí mé i ndáiríre i ngrá le m’fhear. Gach lá agus oíche smaoiním air agus ba mhaith liom i gcónaí go dtiocfadh sé ar ais chugam, bhí an-imní orm agus bhí cúnamh ag teastáil uaim, agus mar sin chuardaigh mé cabhair ar líne agus tháinig mé ar shuíomh Gréasáin a mhol gur féidir leis an Dr Mohammed cabhrú le hiar-ais go tapa. . Mar sin, bhraith mé gur chóir dom triail a bhaint as. Rinne mé teagmháil leis agus d’inis sé dom cad ba cheart a dhéanamh agus rinne mé é ansin rinne sé (Geasa grá) dom. 28 uair an chloig ina dhiaidh sin, ghlaoigh m’fhear orm i ndáiríre agus dúirt sé liom gur chaill sé an méid sin ormsa agus ar na páistí, So Amazing !! Mar sin a tháinig sé ar ais an lá céanna, le go leor grá agus áthas, agus ghabh sé a leithscéal as a dhearmad, agus as an bpian a chuir sé orm féin agus ar na páistí. Ansin ón lá sin, bhí ár bPósadh níos láidre anois ná mar a bhí sé roimhe seo, Gach buíochas leis an Dr Mohammed. tá sé chomh cumhachtach agus shocraigh mé mo scéal a roinnt ar an idirlíon go ndéanfaidh an Dr Mohammed caster litrithe fíorchumhachtach a ghuífidh mé air i gcónaí maireachtáil i bhfad chun cabhrú lena leanaí in am na dtrioblóidí, má tá tú anseo agus do Ex ar ais uait nó bhog d’fhear céile chuig bean eile, ná bí ag caoineadh níos mó, déan teagmháil leis an caster litrithe cumhachtach seo anois. Seo a theagmháil: Seol ríomhphost chuig: monicaspiritualtemple@gmail.com, is féidir leat glaoch air freisin nó é a chur ar Whats-app: +2348134493948

  ResponderEliminar
 11. Dia duit gach duine,
  Is é mo ainm an tUasal, Rugare Sim. Tá mé i mo chónaí san Ísiltír agus an fear sona mé inniu? agus dúirt mé liom féin go ndéanfaidh iasachtóir ar bith a tharrthóidh mé féin agus mo theaghlach ón drochstaid atá againn, duine ar bith atá ag lorg iasachta dó, thug sé sonas domsa agus do mo theaghlach, go raibh iasacht de € de dhíth orm 300,000.00 chun mo shaol a thosú ar fad mar is Athair aonair mé le 2 pháiste Bhuail mé leis an iasachtóir iasachta macánta macánta seo a bhfuil eagla orm roimh Allah a chuidíonn liom le hiasacht € 300,000.00, is fear eagla Allah é, má tá iasacht uait. agus íocfaidh tú an iasacht ar ais déan teagmháil leis le do thoil ag rá leis (an tUasal, Rugare Sim) tú a tharchur chuige. Téigh i dteagmháil leis an Uasal, Mohamed Careen trí ríomhphost: (arabloanfirmserves@gmail.com)


  FOIRM FAISNÉISE IARRATAIS IASACHTA
  Ainm......
  Dara Ainm.....
  2) Inscne: .........
  3) Méid Iasachta de dhíth: .........
  4) Fad na hIasachta: .........
  5) Tír: .........
  6) Seoladh Baile: .........
  7) Uimhir Soghluaiste: .........
  8) Seoladh ríomhphoist ..........
  9) Ioncam Míosúil: .....................
  10) Slí Bheatha: ...........................
  11) Cén suíomh a ndearna tú anseo faoi .....................
  Go raibh míle maith agat, is mise le meas.
  Seol ríomhphost chuig arabloanfirmserves@gmail.com

  ResponderEliminar
 12. Dia duit a Chách, is Fianaise é seo ar an gcaoi a bhfuair mé m’iasacht, chuir an oiread sin cuideachtaí scanradh orm a mhaígh gur fíor-Iasachtóirí iad, ach bhí mo chuid iarrachtaí go léir in easnamh, chaill mé os cionn € 2200 d’iasachtóirí bréige a mhaíonn a bheith mar nach bhfuil siad. Go dtí go gcuirfidh mo chara an t-iasachtóir ceart i dteagmháil liom agus go bhfuair mé m’iasacht uathu go rathúil laistigh de 48 uair, comhairleoidh mé d’aon duine atá ag lorg iasachta teagmháil a dhéanamh leo gan aon eagla trí ríomhphost: mobilfunding1999@gmail.com nó WhatsApp: +12342411827 agus faigh d’iasacht Asap.

  ResponderEliminar
 13. Dia duit, An bhfuil cúnamh airgeadais de dhíth ort? Is mise Susan Benson. Is iasachtóir mé agus comhairleoir airgeadais freisin.

  An bhfuil iasacht ghnó, iasacht phearsanta, iasacht mhorgáiste nó iasacht uait chun do thionscadal a chur i gcrích? más é do fhreagra, molfaidh mé duit teagmháil a dhéanamh le mo ghnólacht. Déanaimid gach cineál seirbhísí iasachta lena n-áirítear iasachtaí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, scríobh chugainn trí R-phost: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) nó Teachtaireacht chugam go díreach ar WhatsApp trí: +447903159998 & faigh freagra ar an toirt.

  Is cuideachta seirbhíse airgeadais cuimsitheach muid agus táimid tiomanta cabhrú leat do mhianta go léir a chomhlíonadh. Speisialtóireacht againn i réitigh airgeadais struchtúrtha a sholáthar do dhaoine aonair agus do chuideachtaí ar an mbealach is éifeachtaí agus is gasta.

  Seo roinnt cúiseanna ar chóir duit teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh iasachta;
  * Áisiúlacht - Is féidir leat Iarratas a dhéanamh ar iasacht ag am ar bith, áit ar bith.
  * Méid Solúbtha - Socraíonn tú an méid is mian leat a fháil ar iasacht.
  * Maoiniú Díreach Díreach - Faigh d’iasacht laistigh de 24 uair an chloig tar éis do cheadú.
  * Ráta úis solúbtha 3%.
  * Rátaí Faofa Ard
  * Aisíocaíocht Solúbtha - Faigheann Tú an Seans an Dáta Aisíocaíochta a roghnú, go seachtainiúil, go míosúil nó go bliantúil ar feadh tréimhse 1-30 bliana.
  * Feidhmchlár simplí ar líne.
  * Treoir agus saineolas pearsantaithe.
  * Gan aon mhuirir i bhfolach

  Ná caill an deis mar gheall ar easpa airgid. Déan teagmháil le mo chuideachta anois, is féidir linn cabhrú leat le hiasacht mar chuidíomar le go leor daoine agus eagraíochtaí a raibh deacrachtaí airgeadais acu ar fud an domhain

  Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoinár dtairiscint iasachta, seol d’iarratas ar iasacht chugainn trí:
  Ríomhphost: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
  WhatsApp: +447903159998

  Tá fáilte roimh Idirghabhálaithe / Sainchomhairleoirí / Bróicéirí a gcliaint a thabhairt leo agus tá siad cosanta 100%. Le muinín iomlán, oibreoimid le chéile chun leasa na bpáirtithe uile atá bainteach leis.

  ResponderEliminar
 14. Lá maith Sir / Madam.
  An bhfuil tú ag snámh i gcontúirt airgeadais? An bhfuil strus airgeadais ort? AIRGEADAS FIDELITY
  Tá FIRM IASACH anseo duitse. Cuirimid iasacht ar fáil le ráta interst 2% amháin. Déan teagmháil linn inniu trí fidelityfinancialloanfim@gmail.com le haghaidh tuilleadh faisnéise

  ResponderEliminar
 15. Go raibh maith agat a dhuine uasail as do chuid geasa fíor. Zara Matteo is ainm dom. Tá sé seo dochreidte i ndáiríre agus ní fhaca mé rud ar bith mar seo i mo shaol. Sular bhuail mé leat, a dhuine uasail, bhain mé triail as na bealaí dóchúla go léir a d’fhéadfainn chun m’fhear céile a thabhairt ar ais, ach tháinig mé chun a thuiscint nach n-oibríonn aon rud dom agus go bhfuil an-fuath ag mo fhear céile dom. Shíl mé nach raibh aon dóchas ann teacht le chéile arís le m’iar-fhear céile. Ach nuair a léigh mé léirmheasanna maithe faoin gcaoi a gcuidíonn DR WHITE le daoine eile, shocraigh mé teachtaireacht a sheoladh chuige trí WhatsApp: +17168691327. chun iarracht a dhéanamh agus rinne mé gach rud a threoraigh sé dom agus bhí muinín agam as agus lean mé a threoracha mar thug sé ráthaíocht dom i 48 uair an chloig, agus díreach ansin ghlaoigh m’iar-iar orm. A dhuine uasail, táimid níos sona anois ná riamh. Breathnaíonn gach rud foirfe agus chomh nádúrtha! Go raibh míle maith agat a dhuine uasail as do chuid geasa barántúla agus dosháraithe. anseo arís a r-phost:

  wightmagicmaster@gmail.com

  .com Is féidir leat Whatsapp a thabhairt dó freisin:
  +17168691327

  ResponderEliminar
 16. Glaoigh & Whatsapp + 2349015088017 Príomh-dodoru FADHBANNA A SHOLÁTHAR AG (BREATAINE
  ASTROLOGER) Réalteolaí Cáiliúil Domhanda / Vashikaran, Casters Litrithe, Dubh
  Magic, White Magic, Real VOODOO LOVE SPELL i SAM, sa Ríocht Aontaithe, i CANADA,
  AN AUSTRALIA, Cuáit, UAE, FAIGH CEANN IS FÉIDIR LEAT I ndiaidh RANNÁN, faigh ar ais
  do ghrá caillte, conas mo sean-ais a fháil, conas mo ghrá a fháil ar ais,
  Litriú Báis Láithreach, Litriú Díoltais, Litriú Colscartha, Torthúlacht / Thoirchis
  Litriú, Litriú Pósta, Geasa grá, geasa grá caillte, briseadh suas
  geasa, cosaint, athaontú linn, geasa mealltachta, síceach,
  téitheoirí traidisiúnta, sangoma, baint draíochta dubh, cistí caillte a aisghabháil,
  Díoltas ar Líne ar Ex, Faigh Exlover Back Online,

  Litriú Gnó

  Cásanna cúirte beaga / móra a réiteach agus scaoileadh saor go luath sa phríosún

  Deireadh le Mallacht

  Ag éirí faoi gheasa cáiliúil

  Litriú gairme

  Ejaculation Luath na bhFear

  Tógáil Láidir agus Inbhuanaithe

  Libido Íseal

  Ní féidir breith a thabhairt


  Glaoigh & Whatsapp +2349015088017

  ResponderEliminar
 17. Dhiúltaigh m’fhear chéile 4 bliana d’aois, ghortaigh sé an oiread sin faillí an t-am ar fad, thug mé aghaidh ar m’fhear céile agus deir sé nach bhfuil sé ag obair agus go bhfuil colscaradh de dhíth air. Bhraith mé go raibh mé dubhach agus go raibh réiteach ag teastáil uaim go bhfuil an oiread sin grá agam dó. Chuaigh mé ar líne le haghaidh réiteach nó comhairleoireachta, nuair a shiúil mé ar leathanach teistiméireachta. Daoine a bhfuil an fhadhb chéanna acu agus atá agamsa. Bhí an t-ádh orm gur fhág bean r-phost chun teagmháil a dhéanamh liom, ghlac mé le céim dána go raibh mé chomh dubhach agus go mbím ag fáil bháis. Rinne mé teagmháil leis an bhfear mór seo Chief dodoru, a rinne guí ar mo shon agus a thug cinnte dom go bhfillfeadh m’fhear ar ais chuig mo airm, féuch tar éis na hoíche paidir sin, tháinig m’fhear abhaile ag pléadáil as mo maithiúnas, tá sé 3 mhí inniu le chéile tar éis na paidir agus níor athraigh m’fhear riamh i dtreo grá a thabhairt dom .. déan teagmháil leis an bPríomh-dodoru inniu trí ríomhphost: Chiefdodoru@gmail.com, WhatsApp an uimhir seo +2349015088017

  ResponderEliminar
 18. caidreamh briste a shocrú agus ar chaill tú dóchas i do chaidreamh, an gceapann tú go bhfuil do pháirtí ag caimiléireacht?
  Fuair ​​mé m’fhear ar ais trí chúnamh ó caster litrithe grá fíor Chief dodoru. Emily is ainm dom as SAM. D’fhág m’fhear mé do bhean eile, Ní raibh anseo ach 3 bliana dár bpósadh. Is é an rud is pianmhaire ná go raibh mé ag iompar clainne lenár dara leanbh. Theastaigh uaim ar ais é. Rinne mé gach rud a bhí sroichte agam chun é a thabhairt ar ais ach bhí gach rud in easnamh, theastaigh uaim é ar ais chomh dona mar gheall ar an ngrá a bhí agam dó, impigh mé air le gach rud, thug mé geallúintí ach dhiúltaigh sé. Mhínigh mé an fhadhb atá agam do mo chara agus mhol sí gur fearr dom teagmháil a dhéanamh le caster litrithe a d’fhéadfadh cabhrú liom geasa a chaitheamh chun é a thabhairt ar ais, ní raibh aon rogha agam ach triail a bhaint as. Chuir mé teachtaireachtaí chuig an caster litrithe darb ainm Chief dodoru, agus thug sé cinnte dom nach raibh aon fhadhb ann agus go mbeidh gach rud ceart go leor roimh 48 uair an chloig. Chaith sé an geasa agus ionadh 11 uair an chloig ina dhiaidh sin ghlaoigh m’fhear orm. Chuir sé an oiread sin iontais orm, d’fhreagair mé an glao agus gach a dúirt sé ná go raibh an oiread sin brón air as gach a tharla Bhí sé ag iarraidh orm filleadh air. Dúirt sé freisin go raibh grá mór aige dom. Bhí mé chomh sásta agus chuaigh mé chuige gurb é sin an chaoi ar thosaíomar ag maireachtáil le chéile go sona sásta arís.thanks to Chief dodoru. má tá tú anseo agus do Lover ag iompú ort, nó má bhog d’fhear céile chuig bean eile, ná bí ag caoineadh níos mó, déan teagmháil leis an bPríomh-dodoru chun cabhair a fháil anois..An teagmháil atá aige..WhatsApp him: +2349015088017

  ResponderEliminar
 19. Janet is ainm dom. Is lá an-áthasach é seo de mo shaol mar gheall ar an gcabhair a thug an Príomh-dodoru dom trí chabhrú liom m’iar-fhear céile a fháil ar ais lena dhraíocht agus a ghrá. Bhí mé pósta ar feadh 6 bliana agus bhí sé chomh uafásach toisc go raibh m’fhear ag caimiléireacht orm i ndáiríre agus ag lorg colscartha ach nuair a tháinig mé trasna ar r-phost dodoru Chief ar an idirlíon maidir leis an gcaoi a chuidíonn sé leis an oiread sin daoine a sean-ais a fháil agus cabhrú leat caidreamh a shocrú agus daoine a dhéanamh a bheith sásta ina gcaidreamh. Mhínigh mé mo chás dó agus ansin d’iarr mé a chabhair ach chun mo iontas is mó dúirt sé liom go gcuideoidh sé liom le mo chás agus anseo táim ag ceiliúradh anois toisc go bhfuil mo fhear céile athraithe go hiomlán ar mhaithe. Bíonn sé i gcónaí ag iarraidh a bheith liomsa agus ní féidir leis rud ar bith a dhéanamh gan mo láthair. Bainim an-taitneamh as mo phósadh, ceiliúradh iontach é. Coinneoidh mé orm ag déanamh fianaise ar an idirlíon toisc gur caster litrithe i ndáiríre é Chief dodoru. AN BHFUIL TÚ CABHRÚ LEIS SEO TEAGMHÁIL LE PRÍOMH DODORU ANOIS Trí RÍOMHPHOST: Chiefdodoru@gmail.com nó glaoigh ar WhatsApp (+2349015088017 Is é an t-aon fhreagra ar do fhadhb agus braitheann tú sásta i do chaidreamh

  ResponderEliminar
 20. Gnólacht iasachta Saibhreas Sky, tugaimid iasachtaí amach ag ráta úis 0f 3%.


  Lá maith a dhuine uasail / ma am.

  Is cuideachta phríobháideach muid agus cuirimid iasachtaí ar fáil ar rátaí ísle úis chun a chinneadh go bhfuil méid na hiasachta idir 100 milliún foráil iasachta d’iasacht 1,000 Euro d’fhorbairt ghnó: iomaíochas leathnú imeall / gnó.

  (Uimhir Whatsapp: +79652625435)

  Cuirimid éagsúlacht iasachtaí ar fáil

  * Iasachtaí Pearsanta (urraithe agus neamhurraithe)
  * Iasachtaí Gnó (urraithe agus neamhurraithe)
  * Iasacht Comhdhlúthaithe

  Níl aon táillí Tosaigh

  Gabhaimid buíochas leat as an am a thógáil chun an fógra seo a léamh. Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus fiosrúcháin, seol r-phost chugainn inniu

  skywealthloanfirm@gmail.com
  skywealthloanfirm@gmail.com
  skywealthloanfirm@gmail.com

  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an gcuideachta freisin

  suíomh Gréasáin: http://skywealthloanfirm.wixsite.com/webworld

  Mary Mason.

  ResponderEliminar
 21. An bhfuil iasacht uait? iasachtaí pearsanta? iasachtaí gnó? morgáiste ? talmhaíocht agus tionscadail a mhaoiniú? cíosa againn gach cineál na n-iasachtaí le ráta úis 2% trí theagmháil r-phost. níor ghlac próiseáil ríomhphoist ach 24 uair (crifcreditmanagement23@gmail.com)

  Tairiscint iasachtaí práinneacha.

  ResponderEliminar
 22. Tá tú ag lorg cuideachta iasachtaí airgeadais fíor chun iasacht idir 10,000 euro agus 10,000,000 euro a fháil (le haghaidh iasachtaí tráchtála nó gnó, iasachtaí pearsanta, iasachtaí pearsanta, iasachtaí morgáiste, iasachtaí gluaisteán, iasachtaí comhdhlúthaithe fiachais, iasachtaí caipitil fiontair, iasachtaí sláinte etc. ))Nó an ndiúltaítear iasacht dó ó bhanc nó ó institiúid airgeadais ar chúis ar bith? Déan iarratas anois agus faigh fíor-iasacht airgeadais. Próiseáilte agus faofa i 3 lá. GNÓLACHT IASACHTA AIRGEADAIS AN tAIGEAN

  Is iasachtóir iasachta idirnáisiúnta muid a sholáthraíonn fíorairgeadais do dhaoine aonair agus do chuideachtaí ag ráta úis íseal de 2% le cárta aitheantais bailí nó pas idirnáisiúnta de do thír le haghaidh fíorú. Tosaíonn aisíocaíochtaí iasachta ag 1 (aon) bhliain tar éis an iasacht a fháil. agus is é an tréimhse aisíocaíochta ná 3 go 35 bliana.

  Chun freagra láithreach a fháil agus próiseáil a dhéanamh ar d’iarratas ar an teorainn laistigh de 2 lá gnó
  Déan teagmháil linn go díreach tríd an ríomhphost seo: pacificfinancialloanfirm@gmail.com

  Déan teagmháil linn leis an eolas seo a leanas:

  Ainm iomlán: ____________________________
  An méid airgid a theastaíonn mar iasacht: ________________
  Téarma creidmheasa: ________________________
  Cuspóir na hiasachta: ______________________
  Breithlá: ___________________________
  Inscne: _______________________________
  Stádas Pósta: __________________________
  Seoladh teagmhála: _______________________
  Cathair / Cód Poist: ________________________________________
  Tír: _______________________________
  Slí Bheatha: ____________________________
  Fón póca: __________________________

  Seol d’iarratas ar fhreagra láithreach chuig: pacificfinancialloanfirm@gmail.com
  go raibh maith agat

  Príomhoifigeach Feidhmiúcháin :Pen Fed victoria JOHNSON

  ResponderEliminar
 23. Beannachtaí do chách, is mise Bean Ezra Siobhan Tá fianaise inláimhsithe agam ar conas a fuair mé iasacht ar líne do mo thriail. Is múinteoir Gaeilge mé a fuair mé 50,000.00 EURO ar iasacht ó bhean Dé darbh ainm Mrs Shannon Waylen. Thairg sí iasacht dom ag ráta úis 3% agus fuair mé m'iasacht i níos lú ná 5 lá oibre, má tá iasacht de chineál ar bith ag teastáil uait is féidir leat teagmháil a dhéanamh léi trí ríomhphost: {shannonwaylenloancenter@yandex.com} Más gá go mbeadh a fhios agat go bhfuil sí. fíor agus iontaofa

  ResponderEliminar
 24. Caster litrithe chumhachtach A thug M'fhear céile ar ais isteach i mo shaol tar éis dó mé a fhágáil DR WALE WHATSAPP/VIBER : +2347054019402 NÓ TRÍ RÍOMHPHOST DRWALESPELLHOME@GMAIL.COM
  Dia duit a chairde Ba mhaith liom an meán seo a úsáid chun buíochas a ghabháil le DR WALE mar thug sé m'fhear céile ar ais. d'fhág m'fhear céile mé le haghaidh a iar-chailín a bhí aige sular phós sé mé tá sé ina staid deacair dom ghlaoigh mé agus impigh air teacht ar ais dhiúltaigh sé dúirt sé nach bhfuil grá aige dom a thuilleadh rinne mé iarracht gach bealach is féidir é a fháil ar ais in vain d'inis mé do mo chara faoi agus thug sí teagmháil DR WALE dom agus mé WhatsApp dó agus d'inis sé mo fhadhb agus d'inis sé dom cad atá le déanamh agus rinne mé é agus chaith sé seal grá a thug ar ais fear céile laistigh de seachtainí. Má tá cabhair uait chun dul ar ais le chéile le do Iar-Iar, comhrá a dhéanamh le DR WALE trí WhatsApp/Viber : +2347054019402 nó drwalespellhome@gmail.com

  ResponderEliminar
 25. Ní éiríonn an grá as, ní chailleann sé creideamh, bíonn dóchas ann i gcónaí, agus maireann sé i ngach cás. Tugaim glóir do Dhia as ucht an Dr. Ige Ajayi a thabhairt isteach i mo shaol as cuidiú liom mo bhean chéile a fháil ar ais a fuair colscartha dom ar feadh bliana. Ba mise an duine deireanach ar domhan a ghlac leis go bhfuil geasa ann nó nach n-oibríonn siad go dtí gur cuireadh ar aghaidh mé chuig an Dr. Ige Ajayi, ar líne a chabhraigh leis an oiread sin daoine lena chuid geasa cumhachtacha. Ní raibh aon rogha eile agam ach triail a bhaint as mar gheall ar 3 mhí tar éis an cholscartha, díbríodh mé ag mo áit oibre mar gheall ar an dúlagar mar níl a fhios agam cad atá le déanamh chun í a fháil ar ais ach buíochas le Dia inniu as úsáid a bhaint as an Dr. Ige Ajayi chun mo shaol sonas agus grá a fháil ar ais laistigh de 48 uair an chloig. Díreach an tseachtain seo caite anseo, tugadh ardú céime dom ar ais go dtí mo phost agus tá mé anseo chun mo thaithí féin a roinnt leis an bhfear seo ar a dtugtar an Dr. Ige Ajayi. Níl a fhios agam cad atá tú ag dul tríd inniu ach tá a fhios agam go mbíonn bealach amach i gcónaí i ngach cás. Ullmhaíonn an Dr, Ajayi, geasa mar gheasa Crannchuir, seal poist, seal chun colscaradh a stopadh, leigheas litrithe d’aon ghalair, seal cosanta, geasa le bheith rathúil, saibhir agus geasa ceartas cúirte cumhachtacha E.T.C. Déan teagmháil le R-phost drigeajayi@gmail.com. Fón/Whatsapp +2348057393990

  ResponderEliminar
 26. Tá fadhb agat anseo i do phósadh, ní mór duit dul i dteagmháil leis an Dr
  Okos litrithe abhaile, d'aon chineál litrithe, , do pháirtí i gcónaí scaoilte
  spéis ionat, mar sin teastaíonn litreoir uait a bheidh in ann do chuid a athchóiriú
  pósadh agus le haghaidh aon chineál litrithe dr okos litrithe teampall is do
  réiteach

  Litriú ordú
  Geasa grá
  Ex ar ais
  Faigh ar ais do fhear céile / bean chéile colscartha
  , Faigh ar ais do iar-chailín/bhuachaill
  Litriú chun cinn
  Buaigh litriú cás cúirte
  Geasa mhealladh
  Geasa cosanta
  seal toirchis
  seal cur chun cinn

  Tá an Dr Okos chomh cumhachtach agus spioradálta, is féidir leat do phósadh a shábháil,
  caidreamh , déan teagmháil leis trína ríomhphost
  okosherbalhome@gmail.com
  Uimhir WhatsApp +2348115799318
  Ná bás i adh tá réiteach

  ResponderEliminar
 27. An bhfuil cúnamh airgeadais de chineál ar bith uait? Iasachtaí Pearsanta? Iasachtaí Gnó? Iasachtaí morgáiste ? Iasachtaí Cuideachta? Maoiniú talmhaíochta agus tionscadail? Tugaimid iasachtaí ag ráta úis 2%! Déan teagmháil: (richardcosmos5@gmail.com)

  ResponderEliminar
 28. Conas do iar-leannán a fháil ar ais fiú má dhealraíonn sé go bhfuil sé dodhéanta.
  Tar éis do mo bhuachaill trí bliana briseadh suas liom, is ar éigean a d'fhéadfainn labhairt gan caoineadh. Mhothaigh mé dallóga agus ní raibh a fhios agam cad ba cheart a dhéanamh agus bhí mé cráite. Is é an rud is painful go raibh mé ag iompar clainne dó. Theastaigh uaim ar ais é. Rinne mé gach rud laistigh de mo chumas chun é a thabhairt ar ais ach bhí an rud ar fad in vain, theastaigh uaim ar ais chomh dona é mar gheall ar an ngrá a bhí agam dó, d'impigh mé air le gach rud, rinne mé gealltanais ach dhiúltaigh sé. Mhínigh mé mo fhadhb do mo dheirfiúr agus mhol sí gur cheart dom dul i dteagmháil le caster seal a d’fhéadfadh cabhrú liom seal a chaitheamh chun é a thabhairt ar ais , ní raibh aon rogha agam ach rian a thabhairt dó. Chuir mé teachtaireacht chuig an caster litrithe darbh ainm DR WALE, agus dhearbhaigh sé dom nach raibh aon fhadhb ann agus go mbeidh gach rud ceart go leor, agus d'inis sé dom cad atá le déanamh agus cuirim na rudaí riachtanacha ar fáil. Chaith sé an geasa agus rud iontais laistigh de sheachtainí ina dhiaidh sin ghlaoigh mo bhuachaill orm. Ba mhór an t-ionadh é, d’fhreagair mé an glao agus ba é an rud a dúirt sé ná go raibh an oiread sin brón air as gach rud a tharla Bhí sé ag iarraidh orainn teacht ar ais le chéile. Dúirt sé freisin go raibh grá aige dom go mór. Bhí mé chomh sásta agus chuaigh sé chuige sin mar a thosaigh muid ag maireachtáil le chéile go sona sásta arís. buíochas le DR WALE. má tá tú anseo agus do leannán ag casadh ort, nó má bhog do bhuachaill chuig cailín eile, ná caoin níos mó, déan teagmháil le DR WALE chun cabhair a fháil anois.. Seo a theagmhálaí.
  Cuir WhatsApp air ag: +2347054019402
  Ríomhphost : drwalespellhome@gmail.com

  ResponderEliminar
 29. Lá Maith a dhaoine uaisle, fáilte roimh Chreidmheas Iasachta Uathúil áit a bhfuil do mhianta iasachta á gcomhlíonadh, cuirimid gach cineál iasachtaí, iasacht Cuideachta, iasachtaí Infheisteoirí, Iasachtaí Tráchtála, iasachtaí príobháideacha agus go leor eile etc.

  Níl le déanamh agat ach dul i dteagmháil linn tríd an bhfoirm iasachta seo a líonadh agus an fhoirm iasachta dea-líonta a sheoladh tríd an ríomhphost oifigiúil cuideachta go díreach le haghaidh aon chineál iasachta is mian leat Ríomhphost: Unicreditbranchitaly@accountant.com nó WhatsApp ; +393509811524.

  DO AINM:

  TÍR:

  STÁIT:

  AN MÉID RIACHTANACH:

  FAD:

  Gnéas:

  IONCAM:

  AIDHM NA HIASACHTA:

  TEILEAFÁN/WATSAPP:

  Líon an fhoirm seo thuas agus seol d'iarratas ar iasacht chugainn trí ríomhphost oifigiúil na cuideachta; Unicreditbranchitaly@accountant.com
  WhatsApp; +393509811524.

  Maidir,

  An tUasal Éilias

  ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

An Seoigheach

Meangadh

Bascach a d'fhág a lorg in Ail Finn