An Seoigheach

Fadó fadó bhí orm aonad faoi litríocht Bhéarla na hÉireann a dhéanamh mar chuid den chúrsa sa Léann Éireannach i gCúil Raithin, leis an ollamh Warner. Bhí orm leabhair le Somerville and Ross, Maria Edgeworth, George Moore, Williamh Carlton agus daoine eile a léamh. Ach níor chuir mé spéis dá laghad in The Real Charlotte, Castle Rackrent, Denis O'Shaughnessy Going to Maynooth, ná i mórán de na leabhair eile a luaigh an t-ollamh ina chuid léachtanna. Ba leor na nótaí léachta do chuid mhaith de na mic léinn, ach bhí ormsa na leabhair a léamh dom féin.

Is cinnte go raibh tionchar ag dearcadh mo thuismitheoirí ar mo chuid léitheoireachta. Ní raibh aon mheas acu ar an Angla-Éireannachas. Ach mar gur tógadh mé le Gaeilge sa Ghaeltacht agus san IarGhaeltacht, bhí an cultúr a léiríodh sna leabhair a cuireadh faoinár mbráid aduain, aisteach, coimhthíoch, agus thar aon rud eile, bhí litríocht an naoú haois déag fíor-leadránach.

Ba é leabhar Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, an t-aon leabhar ar ár liosta léitheoireachta a chuaigh i bhfeidhm orm. Chuaigh na focail seo i bhfeidhm go mór orm:

The language in which we are speaking is his before it is mine. How different are the words home, Christ, ale, master, on his lips and on mine! I cannot speak or write these words without unrest of spirit. His language, so familiar and so foreign, will always be for me an acquired speech. I have not made or accepted its words. My voice holds them at bay. My soul frets in the shadow of his language.

(caib 5) A Portrait of the Artist as a Young Man

Ach níor thréig Joyce an Béarla, thum sé é féin ann, mheasc sé agus mhúnlaigh sé agus scrios sé an teanga, rinne a chuid féin de theanga na nGall. Thug sé a chúl le hÉirinn, dhiúltaigh sé pas É̇ireannach agus d'fhan ar deoraíocht ar an mhór-roinn.

Seachas an Portrait agus Ulysses, ní maith liom an chuid eile de shaothar Joyce. Dar liomsa baineann 'Dubliners' leis an naoú haois déag, é lán de scéalta leamha faoi dhaoine gan phearsanacht agus faoi eachtraí beaga suaracha. Agus creidim gur cleasaíocht agus amaidí a bhí in Finnegans Wake le lucht acadúil agus cur i gcéill (má tá aon difear eatarthu) a choinneáil gnaitheach go lá an Luain.

Bíonn lá Bloom á cheiliúradh ar fud an domhain anois, le hócáidí ceoil agus léitheoireachta agus asalaíocht in éadaí gránna míofara a linne. Ach más fiú comóradh a dhéanamh ar cheann de mhórleabhair na haoise seo caite nach fearr caibidil de a léamh? Cúpla bliain ó shin iarradh orm caibidil a 5 a aistriú go Gaeilge. Ní raibh aon fhonn orm é sin a dhéanamh, is fearr liom tabhairt faoi aistriúcháin ón Fhraincis nó ón Spáinnis. Agus ar aon nós, arsa mise, nach raibh leagan nó dhó den leabhar i nGaeilge cheana féin? Ach theastaigh leagan nua de chaibidil a 5 ó dhuine éigin agus thug mé faoi. Leis an fhírinne a insint, bhain mé sult as an aistriúchán a dhéanamh, agus is dócha gur cheart dom é a roinnt leis an mbeirt nó triúr a thagann go dtí an suíomh seo.


Uiliséas
Caibidil a Cúig

Thar na leoraithe ar Ché Sir JOHN ROGERSON chuaigh an tUasal Bloom go stuama, thar Lána an Mhuilinn Gaoithe, thar Leask an meilteoir rois, thar am oifig phoist agus teileagrafa. D'fhéadfadh sé an seoladh sin a thabhairt chomh maith. Agus thar brú na mairnéalach. Chas sé fhuaimeanna na maidine cois céibhe agus shiúil trí shráid an Aoil. Taobh le teachíní Brady gasúr scroblaigh sínte siar, a bhuicéad miodamais leis, ag cogaint ar bhun toitín. Cailín níos lú le coilm eachma ar a baithis á fhaire, ag breith go spadánta ar a fonsa bairille brúite. Abair leis nach bhfásfaidh sé má bhíonn sé ag caitheamh. Á, lig dó! Níl saol an mhada bháin aige! Ag fanacht lasmuigh de na tábhairní le daid a thabhairt abhaile. Tar abhaile chuig mam, a dhaid. An uair mharbh: ní bheidh mórán ann. Trasna Sráid Chnoc na Lobhar, thar aghaidh chancrach Bethel. El, sea: teach Aleph, Beth. Agus thar an t-adhlacóir Nichols. An haon déag atá ann. Am go leor. M'anam go bhfuil an jab sin faighte ag Corny Kelleher tí O'Neill. Ag canadh leis na súile dúnta. Corney. Bhuail léi uair sa pháirc. Sa dorchadas.  Spórt is spraoi. Braiteoir do na péas. Thug sí a hainm agus a seoladh le mo turalam túralam tae. Nach cinnte go bhfuair sé é. Cuir go saor é sa cibéainmatáair. Le túralam, túralam, túralam, túralam.
I Rae an Iarthair stad sé os comhair fhuinneog Comhlacht Tae Bhéal Feirste agus an Oirthir agus léigh sé gluaiseanna na bpaicéad luaidhpháipéir: roghamheascán, sárchaighdeán, tae an teaghlaigh. Beagán te. Tae. Ni foláir roinnt a fháil ó Tom Kernan Ach ní fhéadfaí é a iarraidh air ag an sochraid.  Agus a shúile ag léamh fós go maránta bhain sé de a hata, ag análú a chuid ola gruaige go ciúin agus chuir sé a lámh dheas go grástúil mall thar bhaithis agus gruaig. Maidin an-bhrothallach. Faoina gcaipíní ligthe tháinig a shúile ar bhogha bhídeach an bhanna cinn laistigh dá hata galánta. Díreach ansin. Tháinig a lámh dheas anuas isteach i gcuach a hata. Fuair a mhéara cárta laistiar den bhanna cinn go mear agus d'aistrigh go póca a bhástcóta é.
Chomh brothallach sin. Chuaigh a lámh dheas anonn arís go mall: togha meascáin, déanta de na brandaí is fearr ón tSiolón. An cianoirthear. Áit álainn; gairdín an domhain, caithfidh sé, duilleoga móra falsa le snámh orthu, cachtais, cluainte bláfara, nathracha nathartha a thugann siad orthu. N'fheadar an mar sin atá.  Na Siolóinigh sin ag falsóireacht  sa ghrian, in dolce far niente. Gan tada le déanamh acu i rith an lae. Sé mhí sa bhliain ina gcodladh. Ró-the le bheith ag argóint. Tionchar na haeráide. Spadántacht. Bláthanna an díomhaointis. Cothaíonn an t-aer a bhformhór. Azotes. Teach téacháin i ngairdíní na Lusanna. Plandaí leochaileacha. Bior-rósanna. Piotail ró-thuirseach le. Suanghalar san aer. Siúl ar dhuilleoga róis. Samhlaigh a bheith ag iarraidh tríopas agus crúb bó a ithe. Cá raibh an diúlach a chonaic mé sa phictiúr sin in áit éigin? Á, sa mhuir mharbh, ar snámh ar a dhroim, leabhar á léamh aige agus scáth gréine in airde. Ní féidir dul faoi uisce: chomh tiubh le salann. Mar gheall ar mheáchan an uisce, ní hea, tá meáchan an choirp san uisce cothrom le meáchan an. Nó an é go bhfuil toirt an uisce cothrom leis an meáchan? Dlí atá ann rud éigin mar sin. Vance san Ardscoil ag cnagadh ailt na méara, ag múineadh. Curaclam an choláiste. Ag cnagadh an churaclaim. Cad is meáchan ann i ndáiríre nuair a deir tú an meáchan? Tríocha a dó troigh sa soicind, sa soicind. Dlí na gcorpán ag titim: sa soicind, sa soicind. Titeann siad go léir chun talún. An talamh. Is ionann an meáchan agus fórsa na domhantarraingthe.
Chas sé ar shiúl agus chuaigh ag fálróid trasna an bhóthair. Conas ar shiúl sí lena cuid ispíní? Cosúil leis an rud éigin sin. Agus é ag siúl thóg sé an Freeman fillte as póca taoibh, d'oscail é, d'fhill ar a fhad é ina smachtín agus bhuail sé in aghaidh chos a bhríste é le gach coiscéim falróideach. Dreach ar nós cuma liom: súil a chaitheamh isteach ar feadh ala. Sa soicind, sa soicind. Sa soicind, ciallaíonn sé le haghaidh gach soicind. Chaith sé súil go grinn trí dhoras oifig an phoist ó chiumhais an chosáin. Bosca ró-dhéanach. Postáil anseo. Gan aoinne. Istigh.
Thug sé an cárta uaidh tríd an ngreille práis.
-- Aon litreacha domsa? a d'fhiafraigh sé.
A fhad is a bhí an mháistreás poist ag cuardach i gcluaiséidín stán sé ar an bpóstaer earcaíochta le saighdiúirí de gach armas ar paráid: agus chuir sé barr a smachtín lena ghaosáin, ag bolú páipéar ceirteacha nuachlóite. Ba dhócha nach raibh freagra ann. Chuaigh thar fóir an uair dheireanach.
Thug an mháistreás poist a chárta ar ais tríd an ghreille dó le litir. Ghabh sé buíochas agus chaith spléachadh mear ar an gclúdach clóscríofa.
Henry Flower, Esq.
c/o P. O. Westland Row,
City.


D'fhreagair ar aon nós. Shleamhnaigh sé cárta agus litir ina phóca taoibh, ar breathnú arís ar na saighdiúirí ar pharáid. Cá bhfuil reisimint seanTweedy? Seansaighdiúir. Ansin: caipín béirchnis agus cleite cochaill. Ní hea, is gránádóir é. Cufaí gobacha. Sin é: royal Dublin fusiliers. Cótaí Dearga. Ró-phéacach. is dócha gurb é sin an fáth go mbíonn na mná sa tóir orthu. Éide. Níos fusa iad a liostáil agus a dhruileáil. Litir ó Maud Gonne faoi iad a bhaint de Shráid Uí Chonaill san oíche: údar náire do phríomhchathair na hÉireann. Páipéir Uí Ghríofa ar an bport céanna anois: arm lofa le galair drúise: impireacht thar sáile nó leatharmeisce. Cuma leathbhruite orthu: faoi hiopnóis shílfeá. Súile chun tosaigh.  Coinnigh greim. Tábla: ábalta. Leaba: ithe. Cuid an Rí. Ní fheicfeá go deo é gléasta mar fhear tine nó mar gharda. Saor cloiche, is ea.
Shiúil sé amach as an bpost-oifig agus chas faoi dheis. Caint: amhail is dá leigheasadh sé sin an scéal. Chuaigh a lámh isteach ina phóca agus mhothaigh corrmhéar a bhealach faoi liopa an chlúdaigh, á stróiceadh agus á oscailt le hurróga. Beidh aird ag na mná, ní dóigh liom é. Tharraing a mhéara an litir amach agus chrap an clúdach ina phóca. Rud éigin greamaithe air: grianghraf b'fhéidir. Gruaig? Ní hea.
M'Coy. Cuir an ruaig air go gasta. Cuirfidh sé seachrán orm. Is fuath liom daoine a fheiceáil nuair.
-- Dia dhuit, Bloom. Cá bhfuil do thriall?
-- Bhal, M'Coy. Níl mé ag dul in aon áit ar leith.
-- Conas atá an corp?
- Go breá. Conas atá tú féin?
-- Beo ar éigean, arsa M'Coy.
A shúile ar an gcarbhat dubh agus ar na héadaí d'fhiafraigh sé go ciúin ómósach:
-- An bhfuil aon rud... súil agam nach trioblóid? Feicim go bhfuil tú....
-- Trioblóid ar bith, arsa Bloom. Dignam bocht, tá's agat. Tá an tsochraid ann inniu.
-- Tá muis, an fear bocht. Go deimhin. Cén t-am?
Ní grianghraf é. Suaitheantas b'fhéidir.
--- A ... ag a haon déag, arsa Bloom.
-- Caithfidh mé iarracht a dhéanamh dul amach ansin, arsa M'Coy. A haon déag, an ea? Aréir a chuala mé. Cé a bhí á rá liom? Holohan. Aithne agat ar Hoppy?
--- Tá's agam.
Stán Bloom trasna an bóthar ar an gcarr cliathánach a bhí ina stad lasmuigh de dhoras an Grosvenor. Chroch an doirseoir an vailíosa suas ar an tobar. Sheas sí go socair, ag feitheamh, agus an fear, céile, deartháir, cosúil léi féin, ag cuardach sóinseála ina phócaí. Cóta galánta go leor le bóna rolla, te don lá seo, cosúil le héadach blaincéid. Seasamh neamhchúiseach s'aici lena lámha sna pócaí paiste sin. Cosúil leis an gceann móiréiseach sin ag an gcluiche póló. Mná chomh tógtha le haicme go dtí go n-aimsíonn tú an spota. Bí dathúil agus déan dathúil. Dúnárasach ar tí géilleadh. An Bhean onórach agus is fear onórach é Brutus. Sealbhaigh uair amháin í bain as an phrapaireacht í.
-- Bhí mé le Bob Doran, tá sé ar cheann dá bhabhtaí óil, agus cén t-ainm atá air Bantam Lyons. Thíos tí Conway a bhí muid.
Doran, Lyons tí Conway. D'ardaigh sé lámh mhiotógach go dtí an ghruaig. Isteach le Hoppy. Le haghaidh braoin. Tharraing sé siar a cheann agus stán uaidh as faoi chaipíní crochta na súl chonaic sé an craiceann geal buídhonn ag lonradh sa scalladh gréine, na drumaí trilsíneacha. Feicim go soiléir inniu. Taise ag tabhairt fadradhairc b'fhéidir. Ag caint faoi rud amháin nó rud eile. Lámh mná. Cén taobh ar ar éirigh sí?
-- Agus dúirt sé: Nach brónach an rud a tharla do do chara bocht Paddy! Cén Paddy? Arsa mise. Paddy Dignam bocht, ar seisean.
Ag dul amach faoin tuath: An Chloch Leathan is dócha. Buataisí arda donna le lásaí ar crochadh. Coisín néata. Cén útamáil atá aige leis an sóinseáil? Feiceann sé mé ag breathnú. Ag faire amach don bhfear eile i gcónaí. Seift maith. Dhá ruaim ar a slat aici.
-- Tuige? Arsa mise. Cad atá cearr leis? Arsa mise.
Uaibhreach: saibhir: stocaí síoda.
-- Feicfidh, arsa Bloom.
Bhog sé beagán ar leataobh ó cheann cainteach M'Coy. Ag éirí i gceann nóiméid.
-- Cad atá cearr leis? ar seisean. Tá sé marbh, ar seisean. Agus líon sé suas dar fia. Paddy Dignam an ea? Arsa mise. Ní chreidfinn é nuair a chuala mé é. Nach raibh mé leis ar an Aoine, nó ar an Déardaoin an ea san Áirse. Is ea, ar seisean. Tá sé imithe. Fuair sé bás ar an Luan, an fear bocht.
Amharc! Amharc! Bladhm síoda stocaí saibhre bána. Amharc!
Tram trom ag lúbarnaíl eatarthu lena bhonnán ag séideadh.
Caillte agam. Mallacht ar do choincín glórach. Mothaíonn dúnta amach as. Ar imeall na bhflaitheas. Tarlaíonn mar sin i gcónaí. Díreach ag an nóiméad. Cailín i sráid an Iústásaigh, sa halla. An Luan an ea ag socrú a gairtéar. An taispeántas clúdaithe ag a cara. Esprit de corps. Bhal, cad air a bhfuil tú ag stánadh?
-- Sea sea, arsa Bloom le hosna gruama. Ceann eile éalaithe.
-- Duine den mhuintir is fearr, arsa M'Coy.
Chuaigh an tram thar bráid. Thiomáin siad leo i dtreo dhroichead na Lúblíne, a lámh mhiotógach shaibhir ar an dornán. Léasanna, léasanna, léas lása a hata sa ghrian: léas léasanna.
-- Do bhean go maith, is dócha? Arsa M'Coy le guth eile.
-- Ó tá, arsa Bloom. Thar barr, go raibh maith agat.
D'oscail sé smachtín an nuachtáin go díomhaoin agus léigh go díomhaoin:
Cén mhaith a bheith sa bhaile gan
Feoil photaithe Plumtree?
Neamhchríochnaithe.
Áras aoibhinn nuair a bhíonn sí ann.

-- Tá fostú díreach faighte ag mo bhean. Ach níl sé socraithe go fóill.
Greim ar an vailíos arís. Dála an scéal, ní haon dochar. D'éirigh mé as sin, go raibh maith agat.
Chas Bloom a shúile mórmhogallacha le cairdeas neamhdheifreach.
-- Mo bheansa freisin, ar seisean. Tá sí ag dul ag canadh ag ócáid phéacach san Ulster Hall i mBéal Feirste, ar an fiche a cúigiú lá.
-- Mar sin é? Arsa M'Coy. Is breá liom sin a chloisteáil, a chomrádaí. Cé atá á eagrú?
Mrs Marion Bloom. Níor éirigh fós. Banríon ina seomra ag ithe aráin agus. Gan leabhar. Cártaí smúiteacha cúirte leagtha amach de réir seachtanna ar a ceathrú. Bean dhorcha agus fear fionn. Cat liathróid dhubh fionnaidh. Stríocaí stróicthe clúdaigh.
Sean-Amhrán Binn an Ghrá Tagann sean

-- Cineál camchuairte atá ann, an dtuigeann tú? Arsa Bloom go tuisceanach. Amhrán binn. Tá coiste curtha le chéile. Scaireanna agus brabús le roinnt.
Sméid M'Coy, ag piocadh ar bhruth a chroiméil.
-- Och, bhal, ar seisean. Is deascéal é sin.
Chuir sé gothaí imeachta air.
-- Bhal, tá áthas orm go bhfuil cuma fholláin ort, ar seisean. Feicfidh mé timpeall tú.
-- Feicfidh, arsa Bloom.
-- An bhfuil a fhios agat, arsa M'Coy. An gcuirfeá síos m'ainm ag an sochraid? Ba mhaith liom a bheith ann, ach b'fhéidir nach mbeidh mé in ann, an dtuigeann tú. Tá cás faoi bhá i gCuas an Ghainimh a d'fhéadfadh teacht aníos agus ansin bheadh orm féin agus an cróinéir dul síos má fhaightear corp. Sáigh m'ainm isteach mura mbím ann, ceart go leor?
-- Déanfaidh mé é sin, arsa Bloom, ag bogadh chun siúil. Beidh sin ceart go leor.
-- Maith go leor, arsa M'Coy go bríomhar. Go raibh maith agat, a chomrádaí. Rachainn dá bhféadfainn. Bhal, slán tamall. Is leor C.P. M'Coy.
--  Déanfar sin, arsa Bloom go daingean.
 Níor bhuail an cleas sin bob orm. An drannadh gasta. Sprioc éasca. Ba mhaith liom mo phost. Vailíos a bhfuil dúil ar leith agam ann. Leathar. Cúinní caipíneacha, imill sheimneacha, glas luamháin le gníomh dúbailte. Thug Bob Cowley a cheann féin ar iasacht dó do cheolchoirm geallta bád Chill Mhantáin anuraidh agus níor chuala aon iomrá air ó shin.
Rinne Bloom meangadh agus é ag spaisteoireacht i dtreo sráid Brunswick.. Mo bhean díreach tar éis. Soprán bricíneach diúcánach. Srón a ghearrfadh cáis. Deas go leor ar dhóigh: le haghaidh bailéid bhig. Gan téagar. Mé féin agus tú féin, nach bhfuil a fhios agat? San aonbhád. Sópáil. Dhéanfadh sé sin tú a shaighdeadh i gceart. Nach gcloiseann sé an difear? Sílim go bhfuil sé beagán claonta sa treo sin. In aghaidh mo chlaonta ar bhealach éigin. Shíl mé go meallfadh Béal Feirste é. Tá súil agam nach n-éireoidh an bholgach níos measa thuas ansin. Is dócha nach nglacfaidh sí le vacsaín arís. Do bheansa agus mo bhean féin.
N'fheadar an bhfuil sé ag snámhaíl i mo dhiaidh?
Sheas Bloom ag an gcúinne, a shúile ag fánaíocht thar na fógráin ildaite. Leann Sinséir Cantrell agus Cochrane (Cumhra). Díolachán samhraidh Clery. Níl, tá sé ag dul díreach ar aghaidh. Heileo. Leah anocht: Bean an Bhannadóra Palmer. Ba mhaith liom í a fheiceáil ansin arís.  Páirt Hamlet a bhí aici aréir. I riocht fir. B'fhéidir gur bean a bhí ann. Cén fáth gur mharaigh Ophelia í féin? Daid bocht! Nach é a bhíodh ag caint faoi Kate Bateman sa pháirt sin! Lasmuigh den Adelphi i Londain ag fanacht ar feadh an tráthnóna le dul isteach. An bhliain sular rugadh mise: seasca cúig. Agus Ristori i Vín. Cad é an t-ainm ceart air? In aice le Mosenthal atá sé. Rachel, an ea? Ní hea. Bhíodh sé i gcónaí ag caint faoin radharc ina n-aithníonn sean Ábraham dall an guth agus a gcuireann sé na méara ar a aghaidh.
-- Guth Nathan! Guth a mhic! Cloisim guth Nathan a d'fhág a athair ag fáil bháis den bhrón agus den ainnise i mo bhaclainn, a d'fhág teach a athar agus Dia a athar.
Gach focal chomh domhain, Leopold
Daid bocht! An fear bocht! Tá áthas orm nach ndeachaigh mé isteach sa seomra le amharc ar a aghaidh. An lá sin! Ochón! Ochón! FFúú! Bhal, b'fhéidir gurbh é ba fhearr dó.
Timpeall an cúinne le Bloom agus thar gearráin shleamhcánta an stad caib. Ní fiú smaoineamh air níos mó. Am srón a chur sa mhála. B'fhearr liom gan bualadh leis an diúlach sin M'Coy.
Dhruid sé leo agus chuala sé cnagarnach an choirce lonrach, na fiacla ag cangailt go réidh. Bhreathnaigh na súile lána poic air agus é ag dul thar bráid, i lár bholadh milis múin choirciúil. Ba é seo a nEldorado. Na ceoláin bhochta! Faic ar eolas acu, gan spéis acu in aon rud agus a srón fada sáite sna málaí bia. Ró-líonta le focail a bheith acu. Ach faigheann siad a gcuid agus a gcuid sosa. Gearrtha fosta: stumpa dubh de ghutaipeirse idir na geadáin ag luascadh. B'fhéidir go bhfuil siad sásta mar sin. Cuma mhaith ar na brúideanna bochta. Ach is féidir lena seitreach cur isteach ort.
Thóg sé an litir as a phóca agus d'fhill sé í sa nuachtán a bhí á iompar aige. D'fhéadfadh sé siúl isteach inti anseo. An lána níos sábháilte.
Chuaigh sé thar foscadh na dtiománaí caib. Aisteach an saol a bhí ag na tiománaithe fáin, i ngach aimsir, i ngach áit, am scaoilte, gan toil dá gcuid féin. Voglio e non. Is maith liom corr-thoitín a thabhairt dóibh. Cuideachtúil. Cúpla siolla a bhéicíl agus iad ag dul thar bráid. Thosaigh sé ag crónán:
La ci darem la mano
La la lala la la.

Chas isteach i sráid Cumberland agus ar aghaidh cúpla céim, stop sé i scáth bhalla an stáisiúin. Gan aoinne. Stór adhmaid Meade. Iomairí carntha. Fothraigh agus tionóntáin. Choisigh sé go cúramach thar cúirt bacóide lena chloch chothrom dhearmadta. Gan teip. In aice leis an stór adhmaid, leanbh aonair ar a ghogaide, an mirlín mór á scaoileadh lena ordóg amscaí. Cat críonna riabhach, sfioncs ag faiteadh, ag faire ó leac te fuinneoige. Trua cur isteach orthu. Ghearr Machmad píosa amach as a bhforscreamh ionas nach ndúiseodh sé í. Oscail í. Agus d'imir mé mirlíní tráth nuair a bhí i scoil na seanmháistreása sin. Thaitin mignonette léi. Scoil Bhean Ellis. Agus an tUasal? D'oscail sé an litir laistigh den nuachtán.
Bláth. Is dóigh liom gur. Bláth buí le peitil bhrúite. Níl sí ar buile mar sin? Cad a deir sí?
A Henry a chara,

Fuair mé an litir dheireanach a chuir tú chugam go raibh míle maith agat. Tá brón orm nár thaitin mo litir dheireanach leat. Cén fáth gur chuir tú na stampaí léi? Tá an-fhearg orm leat. Ba mhaith liom pionós a chur ort faoi. Thug mé buachaill dána ort mar nach maith liom an focal eile sin. Inis dom le do thoil cad is brí leis an bhfocal sin i ndáiríre. Nach bhfuil tú sásta sa bhaile a bhuachaillín bocht dána? Ba bhreá liom rud éigin a dhéanamh ar do shon. Inis dom cad a cheapann tú fúmsa bocht. Bím ag smaoineamh go minic ar an ainm álainn sin atá agat. A Anraí a chroí, cathain a fheicimid a chéile? Níl barúil agat cé chomh minic is a bhím ag smaoineamh ort. Ní raibh mé riamh chomh meallta le fear is atá mé leatsa. Mothaím chomh dona faoi. Scríobh litir fhada chugam le do thoil agus inis níos mó dom. Ná déan dearmad go gcuirfidh mé pionós ort mura scríobhann. Anois tá a fhios agat cad a dhéanfaidh mé leat, a bhuachaill dána, mura scríobhann tú. Ó nár bhreá liom bualadh leat. A Anraí a stór, ná diúltaigh do m'iarratas sula dteipeann ar m'fhoighid. Inseoidh mé gach rud duit ansin. Slán anois, a mhuirnín dána. Tá drochthinneas cinn orm inniu, scríobh ar ais láithreach chuig do mhuirnín

MARTHA.
I.S. Inis dom: cén chumhrán a úsáideann do bhean chéile. Teastaíonn uaim a fháil amach.

Stróic sé an bláth go sollúnta óna bhiorán, bholaidh a bholadh fann agus chuir ina phóca croí é. Teanga na mbláthanna. Is maith leo é mar nach féidir le duine ar bith í a chloisteáil. Nó crobhaing nimhe lena chloí. Ansin, ag siúl ar aghaidh go mall, léigh sé an litir arís, focal anseo agus ansiúd á monabhar aige. Túilipí feargacha leat a mhúirnín fearbhláth, píonós do chachtas mura ndéanann tú le do thoil míonla sé mo mhian sailchuach chuig rósanna muirneacha nuair a bhuailfimid anamóine go luath go léir dána lus oíche bean chéile cumhrán Martha. Nuair a bhí deireadh léite aige thóg sé ón nuachtán í agus chuir ar ais ina phóca taoibh í.
D'oscail a bheola le lúcháir lag. Athraithe ón gcéad litir. N'fheadar an í féin a scríobh é. An mhíchéatacht seo: cailín cosúil liomsa as teaghlach maith, duine measúil. D'fhéadfá bualadh léi Domhnach éigin tar éis an phaidrín. Go raibh maith agat: ní bhacfaidh mé. Gnáth-scrimisc an ghrá. Ag rith timpeall cúinní ansin. Chomh dona le racán le Molly. Tionchar fionnuar ag todóg. Támhshuanach. Rachaidh níos faide an chéad bhabhta eile. Buachaill dána: pionós: eagla roimh focail, ar ndóigh. Brúidiúil, tuige nach mbeadh? Bain triail as ar aon nós. Giota san am.
Ag méirínteacht go fóill ar an litir ina phóca tharraing an biorán amach as. Gnáthbhiorán, an ea? Chaith sé ar an mbóthar é. Amach as a cuid éadaí áit éigin: fostaithe le chéile. Aisteach an méid biorán a bhíonn acu i gcónaí. Ní bhíonn rós gan chealg.
Guthanna bleácliacha ag scairtí ina chloigeann. An dá shraoilleog sin an oíche sin sa Chúm, i ngreim ina chéile sa bháisteach.
Ó, chaill Máire biorán a brístín.
Ní raibh a fhios aici cad a dhéanfadh sí
lena choinneáil suas
Lena choinneáil suas.

É? Iad. Tinneas cinn chomh holc. Míostrú is dócha. Nó ina suí ag clóscríobh ar feadh an lae. Fócas na súl go dona do néaróga an ghoile. Cén chumhrán a chaitheann do bhean? Conas a thomhaisfeá a leithéid de rud?
Lena choinneáil suas.
Marta, Muire. Chonaic mé an pictiúr sin in áit éigin ní cuimhin liom anois seanmháistir nó ceann bréige don airgead. Tá sé ina shuí ina dteach, ag caint. Rúndiamhrach. D'éisteadh an dá shraoilleog sa Chúm chomh maith.
Lena choinneáil suas.
Mothúchán deas don tráthnóna. Gan duine ar bith ag fánaíocht thart. Luigh siar ansin: clapsholas ciúin: scaoil le gach rud. Déan dearmad. Inis faoi áiteanna a raibh tú, nósanna aisteacha. Bhí an ceann eile, próca ar a ceann, ag fáil an tsuipéir: torthaí, ológa, uisce galánta fionnuar ón tobar, clochfhuar cosúil leis an bpoll sa bhalla ag Baile an Ásaigh. Caithfidh mé cuach pháipéir a bhreith liom an chéad uair eile a théim chuig na rásaí sodair. Éisteann sí le súile móra dorcha boga. Inis di: tuilleadh agus tuilleadh: gach rud. Osna ansin: ciúnas. Sos fada fada fada.
Ag dul faoi áirse an bhóthar iarrainn thóg sé an clúdach amach, stróic go mear ina stiallacha é agus scaip iad i dtreo an bhóthair. Na stiallacha ag croitheadh leo, ag titim san aer tais, croitheadh geal agus thit siad go léir.
Henry Flower. D'fhéadfá seic céad punt a stróiceadh suas ar an gcaoi chéanna. Níl ann ach giota páipéir. Bhris an Tiarna Iveagh seic seacht bhfigiúr lá le haghaidh milliúin i mbanc na hÉireann. Léiríonn sé sin an méid airgid is féidir a dhéanamh as pórtar. Ach bhí ar an deartháir eile, an tiarna Ardilaun a léine a athrú ceithre huaire sa lá, deir siad. Síolraíonn craiceann míolta nó airnéisí. Milliún punt, fan nóiméad. Dhá phingin an pionta, toistiún an cárt, ocht bpingin an galún ar phórtar, ní hea, scilling agus toistiún ar ghalún pórtair. A haon agus ceathair i bhfiche: timpeall cúig déag. Sin é go díreach. Cúig mhilliún déag bairille pórtair.
Cad é atá mé á rá, bairillí? Galúin. Timpeall milliún bairille mar sin féin.
Traein isteach, ag clagarnaí go trom os a chionn, cóiste ar chóiste. Bairillí ag tuairteáil ina cheann: pórtar marbhánta ag slaparnaí agus ag maistreadh laistigh. Phreab na plocóidí ar oscailt agus shil tuile mharbhánta ollmhór amach, ag sníomh le chéile, ag lúbadh trí na bláir láibe thar an talamh cothrom, cuilithe leisciúla biotáille ag breith leis bláthanna leathandhuilleacha a chuid cúir.
Bhí doras oscailte cúil na Naomh Uile sroichte aige. Ag seasamh isteach sa phóirse bhain de a hata, thóg an cárta óna phóca agus sháigh isteach laistiar den bhanna cinn leathair arís é. Damnú air. D'fhéadfainn pas go dtí an Muileann gCearr a iarraidh ar M'Coy.
An fógra céanna ar an doras. Seanmóir ón sár-urramach John Conmee S.J faoi naomh Peter Claver agus misean na hAfraice. Sábháil milliúin na Síne. N'fheadar conas a mhíníonn siad é do na Sínigh phágánacha. B'fhearr leo unsa óipiam. Daoine neamhaí Eiriceacht amach is amach dar leo siúd. Bhí paidreacha acu chun Gladstone a iompú agus é beagnach gan aithne. Na protastúnaigh mar an gcéanna. Iompaigh an Dr. William J. Walsh D.D. chuig an bhfíorchreideamh. A ndia Búda ag luí ar a thaobh sa mhúsaem. Ag ligean a scíthe le lámh faoina leiceann. Na bataí túise lasta. Ní ionann agus Ecce Homo An choróin spíona agus an chros. Dea-smaoineamh Naomh Pádraig agus an tseamróg. Cipíní itheacháin? Conmee: Aithne ag Martin Cunningham air: cuma chéimiúil air. Trua nár raibh mé ag tathant air faoi Molly a ligean isteach sa chóir in ionad an tAthair Farley sin a raibh cuma an amadáin ach nach raibh. Múintear sin dóibh. Níl sé ag dul amach i spéaclaí gréine leis an allas ag sileadh as ag baisteadh dubhchán, an bhfuil? Bheadh dúil acu sna spéaclaí lonracha. Ba dheas iad ag suí i bhfáinne le bruasa ramhra, faoi dhraíocht, ag éisteacht. Saol neamhbheo. Slog siar é ar nós bainne, is dócha.
Ghlaoigh boladh fuar na cloiche beannaithe air. Dhreap sé na céimeanna caite, bhrúigh an doras luascach agus isteach leis go bog ón gcúl.
Rud éigin ar siúl; Cuallacht éigin. Trua chomh folamh. Áit dheas phríobháideach le bheith in aice le cailín éigin. Cé hé mo chomharsa? Damhsa ar feadh uaireanta le ceol mall. An bhean sin ag an aifreann meánoíche. Sna seacht bhflaitheas. Na mná ar a nglúine ag na binsí le scabaill chorcardhearga ar a muineál, cloigne cromtha. Baicle ar a nglúine ag ráillí na haltóra. Chuaigh an sagart ina measc, ag monabhar, an rud ina ghlac aige. Stop sé ag gach bean, thóg comaoineach amach, chroith braon nó dhó (an bhfuil siad in uisce?) as agus chuir go néata ina béal é. Thit a hata agus a ceann. Ar aghaidh go dtí an chéad bhean eile: seanbhean bheag. Chrom an sagart lena chur ina béal, ag monabhar leis i gcónaí. Laidin. An chéad bhean eile. Dúin do shúile agus oscail do bhéal. Cad é? Corpus. Corp. Corpán. Is maith an smaoineamh an Laidin. Baineann stangadh astu ar dtús. Ospís dóibh siúd atá ag saothrú an bháis. Ní cosúil go gcognaíonn siad é; é a shlogadh díreach síos. Smaoineamh barúil.
Sheas sé ar leataobh ag faire ar a gcuid masc dalla ag dul síos na taobhroinne, bean ar bhean, lena n-áit a lorg. Chuaigh sé go binse agus shuigh i gcúinne, ag tabhairt aire dá hata agus dá nuachtán. Na potaí seo a bhíonn orainn a chaitheamh. Ba chóir do na hataí a bheith múnlaithe ar ár gceann. Bhí siad anseo agus ansiúd mórthimpeall air, a gcloigne cromtha fóis ina scabaill chorcardhearga, ag fanacht go leáfadh sí isteach ina ngoile. Beagán cosúil leis an mazzoth sin: an cineál sin aráin: arán fianaise gan laibhín. Féach orthu. Cuirfidh mé geall go gcuireann sé sin sonas orthu. Líreacáin. Cuireann. Is ea, tugtar arán na n-aingeal air. Smaoineamh mór laistiar de, mothú go bhfuil ríocht Dé istigh ionat ar bhealach. Céadchomaoineoirí. Hócas pócas pingin an cnap. Cosúil le bheith i gcóisir teaghlaigh, mar a bhíonn san amharclann, iad go léir ag snámh le chéile. Mar sin a mhothaíonn siad. Tá mé cinnte de. Gan a bheith chomh huaigneach. Inár gcomhbhráithreachas. Tagann siad amach agus fonn spraoi orthu. An teaspach a chur díobh. Is é an rud má chreideann tú i ndáiríre ann. Leigheas Lourdes, uiscí na díchuimhne, agus taispeánadh Chnoc Mhuire, dealbha ag cur fola. Seanbhuachaillí ina gcodladh faoin mbosca faoistine sin. An srannadh ag teacht as sin. Creideamh dall. Sábháilte i ngéaga na Ríochta atá ag teacht. Maolú ar gach pian. Múscail an t-am seo arís an bhliain seo chugainn.
Chonaic sé an sagart ag cur cailís na comaoineach ar leataobh, isteach go maith, ag feacadh glúine roimhe ala, bonn mór liath buataise á nochtadh aici faoin éide lása a bhí air. Dá gcaillfeadh sé biorán a éide. Ní bheadh a fhios aige cad a dhéanfadh sé. Ball maol laistiar. Litreacha ar a dhroim I.N.R.I? Ní hea, I. H. S. Dúirt Molly liom uair nuair a d'fhiafraigh mé di. Pheacaigh mé: ní hea: D'fhulaing mé, sin é. Agus an ceann eile? Rith tairní iarrainn isteach.
D'fhéadfá bualadh léi Domhnach éigin tar éis an phaidrín. Ná diúltaigh do m'iarratas. Tar le caille agus mála dubh. Clapsholas agus an léas laistiar di. D'fhéadfadh sí a bheith anseo le ribín timpeall ar a muineál agus an rud eile a dhéanamh go slítheánta. A dtréith. An boc sin a thiontaigh ina fhinné banríona ar na hinvincibles, Carey a bhí air, ghlac sé an chomaoineach gach maidin. Sa séipéal céanna seo. Peter Carey. Ní hea, tá mé ag smaoineamh ar Peter Claver. Denis Carey. Agus samhlaigh é. Bean agus seisear clainne sa bhaile. Agus an dúnmharú sin á bheartú i rith an ama aige. Na cráiteoirí, nach maith an t-ainm orthu é, cuma shlítheánta orthu i gcónaí. Ní daoine ionraice i ngnó iad ach oiread. Och, níl sí ina measc: an bláth, níl, níl. Dála an scéil, ar stróic mé an clúdach sin? Rinne, faoin droichead.
An chailís á sruthlú ag an sagart: ansin chaith sé siar an dríodar go grod. Fíon. Níos uaisle ná mar shampla dá mbeadh pórtar Guinness á ól aige nó deoch measarthachta éigin Wheatley's Dublin hop binners nó leann sinséir Cantrell agus Cochrane (cumhra). Ní thugann aon chuid de dóibh: fíon fianaise: ní thugann ach an rud eile. Sólás suarach. Calaois chráifeach ach ceart: nó bheadh seanphótairí ag teacht isteach i ndiaidh a chéile, ag diúgaireacht. Aisteach atmaisféar iomlán an. Ceart. Tá sé ceart go hiomlán.
D'fhéach Bloom siar ar an gcór. Ní bheadh aon cheol ann. Trua. Cé aige a bhfuil an t-orgán anseo, n'fheadar? SeanGlynn, bhí a fhios aice conas caint a bhaint as an uirlis sin, an vibrato: caoga punt sa bhliain a dúirt siad a bhí aige i sráid Gardiner. Bhí guth breá ag Molly an lá sin, an Stabat Mater le Rossini. Seanmóir ón Athair Bernard Vaughan ar dtús. Críost nó Píolóta? Críost, ach níor choinnigh sé suas ar feadh na hoíche muid leis. Ceol a bhí uathu. Gleo na gcos ciúnaithe. Chloisfeá biorán ag titim. Dúirt mé léi a guth a theilgean i gcoinne an chúinne sin. Mhothaigh mé na sceitimíní san aer, an t-iomlán, na daoine ag amharc in airde:
Quis est homo!
Tá cuid den seancheol sin go seoigh. Mercadante: na seacht bhfocal deireanacha. An dóú aifreann déag ag Mozart: an Ghlóir ansin. Bhí dúil ag na seanphápaí sin sa cheol, san ealaín agus i bpictiúir de gach cineál. Palestrina mar shampla chomh maith. Bhí an-am acu a fhad is a mhair sé. Cantaireacht shláintiúil, uaireanta rialta, agus ansin grúdaireacht bhiotáille.  Beinidicteach Chartreuse Glas. Ach coillteáin ina gcór bhí sé sin ag dul thar fóir. Cén chineál gutha é? Bheadh sé aisteach iad a chloisteáil tar éis a ndordghuthanna féin. Eolaithe. Is dócha nach mothódh siad tada ina dhiaidh. Cineál sámh. Gan imní. Titeann chun feola, nach dtiteann? Guilpíní, ard, cosa fada. Cá bhfios? Coillteán. Bealach amháin as.
Chonaic sé an sagart ag cromadh ag tabhairt póg don altóir ag casadh timpeall agus ag beannú an phobail. Rinne siad uile fíor na croise agus sheas siad suas. Chaith Bloom súil timpeall agus sheas sé ansin, ag bhreathnú thar na hataí ardaithe. Seas suas don soiscéal ar ndóigh. Shocraigh siad uile síos ar a nglúine ansin agus shuigh seisean go ciúin ar a bhinse. Tháinig an sagart anuas ón altóir, an rud amach roimhe, agus d'fhreagair sé féin agus an buachaill aifrinn a chéile i Laidin. Chuaigh an sagart ar a ghlúine ansin agus thosaigh ag léamh as cárta:
-- A Dhia, ár ndídean agus ár neart.
Chuir Bloom a aghaidh chun tosaigh le breith ar na focail. Béarla. Caith chucu an chnámh. Cuimhne ar éigean agam air. Cé chomh fada ó bhí tú ag aifreann go deireanach? An ghlóir agus an mhaighdean gan smál. Iósaf a céile. Peadar agus Pól. Níos suimiúla má thuigeann tú cad faoi atá sé. Eagraíocht iontach gan amhras, chomh cruinn le clog. Faoistin. Is mian le gach duine. Inseoidh mé gach rud duit ansin. Aithrí. Cuir pionós orm le do thoil. Arm iontach ina lámha. Níos mó ná dochtúir nó dlíodóir. Bean ag fáil bháis le. Agus sisisisisisisim. agus ar seaseaseasea tú? Agus cén fáth go ndearna tú? Féach síos ar a fáinne le leithscéal a fháil. Cluasa ag ballaí cogarnacha na ndánlanna. Foghlaimíonn fear céile le hiontas. Bob á bhualadh ag Dia. Amach léi ansin. Aithrí éadomhain. Náire sciamhach. Guí ag an altóir. Sé do Bheatha a Mhuire. Bláthanna, túis, coinnle ag leá. A luisne folaithe. Aithris fhollasach is ea arm an tslánaithe. Labhróidh striapach shlánaithe leis an gcruinniú. Mar a fuair mé an Tiarna. Caithfidh sé gur boic ghéarchúiseacha iad sin sa Róimh; an seó uile faoina smacht. Agus an t-airgead á chnuasach go tiubh acu chomh maith? Tiomnachtaí freisin: don S.P faoi láthair ina chomhairle féin. Aifrinn ar son suaimhneas m'anama le rá go poiblí leis na doirse ar leathadh. Mainistreacha agus clochair. An sagart i gcás thiomna Fhear Manach sa bhosca finné. Ní chuirfí faoi chois é siúd. Bhí freagra réidh aige ar gach ceist. Saoirse agus uaisliú ár naomh máthair an eaglais. Dochtúirí na heaglaise: an diagacht uile leagtha amach acu.
Ghuigh an sagart:
-- A Naomh Mícheál, ardaingeal, cosain sin in am an chatha. Bí mar dhídean againn in aghaidh urchóide agus chealgaireachta an diabhail (go mbagraí Dia air, achainímid go humhal): agus déansa a phrionsa na sluaite neamhdha, trí chumhacht Dé, Sátan a theilgean síos go hifreann agus ina theannta sin na hainspioraid eile atá ag imeacht ar fud an domhain le fonn anamacha a chur i mbealach a gcaillte.
Sheas an sagart agus an buachaill aifrinn agus shiúil siad amach. Gach rud thart. D'fhan na mná ansin: altú.
B'fhearr a bheith ag brú ar aghaidh. An Bráthair Buzz. Tiocfaidh thart leis an bpláta seans. Do chuid dleachta Cásca a íoc.
Sheas sé. Heileo. An raibh an dá chnaipe sin ar mo veist ar oscailt i rith an ama. Baineann na mná taitneamh as. Míshásta mura dtaitníonn leatsa. Tuige - nár inis tú dom cheana. Ní insím riamh. Ach muidne. Mo leithscéal, a thaisce tá (fúth!) beagán (húú!) clúimh. Nó a sciorta laistiar, plaicéad oscailte. Spléachadh ar an ghealach. Is fearr liom fós tú míshlachtmhar. Is maith an rud nach raibh níos faide ó dheas. Mhoilligh sé, na cnaipí á ndúnadh go discréideach, síos an taobhroinn agus tríd an príomhdhoras isteach sa solas. Sheas sé ala gan radharc in aice leis an bhabhla fuar dubh marmair agus beirt adhraitheoir ag tumadh na lámha go fáilí i lagthrá an uisce beannaithe. Tramanna: carr ó ghnó dathanna Prescott: baintreach ina cuid feistis. Tugaim faoi deara í mar go bhfuil mé féin i bhfeisteas sochraide. Chlúdaigh sé é féin. Conas atá an t-am? Ceathrú tar éis. Neart ama go fóill. B'fhear an lóis sin a fháil déanta. Cá bhfuil sé seo? Á, sin é, an uair faoi dheireadh. Tí Sweeny i bplás Lincoln. Is annamh a bhogann poitigéirí. A gcuid prócaí fógraíochta róthrom le corraíl. Tí Hamilton Long, bunaithe bliain na díle. Reilig Huguenot in aice leis seo. Cuairt lá éigin.
Shiúil sé ó dheas i dtreo rae an Iarthair. Ach tá an t-oideas sna brístí eile. Och, rinne mé dearmad d'eochair an tí chomh maith. An tsochraid seo leadránach. Och, an fear bocht, ní air an locht. Cathain a chuir mé caoi air go deireanach? Fan. Shóinseáil mé sabhran is cuimhin liom. An chéad lá den mhí caithfidh sé nó an dara lá. Ó, tig leis é a lorg i leabhar na n-oideas.
Chas an poitigéir siar leathanach ar leathanach. Boladh gainmheach feoite atá aige, is cosúil. Blaosc chraptha. Agus sean. Cuardach don órchloch. Na hailceimiceoirí. Cuireann drugaí aois ort tar éis corraíl intinne. Spadántacht ansin. Tuige? Frithghníomh. Saolré in aon oíche. Cuireann athrú ar do mheon. Ag maireachtáil gach lá i measc luibheanna, ungadh, díghalróirí. A chuid potaí cógaisí alabastair. Moirtéil agus peisteal. Aq. Dist. Fol. Laur. Te Virid. Leigheasódh an boladh tú beagnach cosúil le cloigín an fhiaclóra. An dochtúir Leadradh. Ba chóir dó é féin a leigheas roinnt. Liochtuaire nó eibleacht. Bhí sracadh sa chéad duine a phioc luibh le leigheas a thabhairt dó féin. Simplithe. Ni mór a bheith aireach. Go leor ábhair anseo le tú mhúchadh le clóraform. Triail: cuireann dath dearg ar pháipéar liotmas. Clóraform. Anlucht ládanam. Deochanna suain. Upaí seirce. Síoróip phoipín paragóiriúil go dona don chasacht. Bacann na póir nó an réama. Nimheanna amháin a leigheasann. Leigheas san áit is lú a bheifeá ag súil leis. Nach cliste atá an nádúr.
-- Timpeall coicís ó shin, a dhuine uasail?
-- Sin é, arsa Bloom.
D'fhan sé ag an gcuntar, ag análú géarbholadh na ndrugaí, boladh deannachúil tirim na spúinsí agus na lúfach. An-chuid ama caite ag caint faoi pheannaid agus faoi phian.
-- Ola milis almóine agus tintiúr den bheansóin, arsa Bloom, agus ansin uisce bhláth an oráiste...
Is cinnte gur thug sé craiceann fíneálta geal di, cosúil le céir.
-- Céir gheal chomh maith, ar seisean.
Cuireann béim ar a súile dorcha. Ag breathnú orm, an braillín go dtí na súile, Spáinneach, á bolú féin, agus mé ag socrú na lúba ar mo scoráin. Go minic is iad na leigheasanna tíriúla is fearr: sútha talún do na fiacla: neantóga agus uisce fearthainne: leite a deir siad ar maos i mbláthach. Craiceannbhia. Ceann de mhic na seanbhanríona, diúc Albany an ea? Ní raibh ach craiceann amháin aige. Leopold, sin é. Trí atá againne. Faithní, buinneáin agus goiríní lena dhéanamh níos measa. Ach teastaíonn cumhrán uait freisin. Cén chumhrán a chaitheann do ? Peau d'Espagne. An bláth oráiste sin. Gruthghallúnach ghlan. Uisce chomh húr. Boladh deas as na gallúnaigh seo. In am folcadh a fháil timpeall an chúinne. Hammam. Turcach. Suathaireacht. Bailíonn salachar i d'imleacán. Níos deise dá ndéanfadh cailín deas é. Is dóigh liom freisin go. Is ea. Déanaim é sa bhfolcadán. Fonn aisteach orm. Uisce chuig uisce. Gnó agus pléisiúr a mheascadh. Trua nach bhfuil am don suathaireacht. Friseáilte ar feadh an lae ansin. Beidh an tsochraid gruama go leor.
-- Is ea a dhuine uasail, arsa an poitigéir. A dó is naoi bpingin air sin. Ar thug tú buidéal leat?
-- Níor thug, arsa Bloom. Déan suas é, le do thoil. Tiocfaidh mé ar ais níos déanaí agus tógfaidh mé ceann de na gallúnaí sin. Cé mhéid atá orthu?
-- Toistiún a dhuine uasail.
Chuir Bloom cáca lena ghaosáin. Céir mhilis líomóideach.
-- Tógfaidh mé ceann, ar seisean. Trí scilling agus pingin mar sin.
-- Is ea a dhuine uasail, arsa an poitigéir. Is féidir an t-iomlán a íoc le chéile nuair a thiocfaidh tú ar ais.
-- Go maith, arsa Bloom.
Shiúil sé amach as an siopa, smachtín an nuachtáin faoina ascaill, an gallúnach fhuarchumhdaithe ina lámh chlé.
Taobh lena ascaill dúirt guth agus lámh Bantam Lyons:
-- Heileo, Bloom, cad é an nuacht is fearr? An é sin páipéar an lae inniu? Taispeáin dom nóiméad.
A chroiméal bearrtha de arís aige, dar fia! Liopa uachtair fada fuar. Le cuma níos óige a chur air féin. Cuma na sláinte air. Níos óige ná mise.
D'oscail méara buí dubhingneacha Bantam Lyons an smachtín. Níocháin ag teastáil uaidh freisin. An salachar garbh a bhaint de. Maidin mhaith ar úsáid tú gallúnach Pears? Sail chnis ar a ghualainn. Ola de dhíth ar a phlait.
-- Tá mé ag iarraidh a fháil amach faoin gcapall Francach sin atá ag rith inniu, arsa Bantam Lyons. Cá háit sa diabhal a bhfuil sé?
Bhain sé siosarnach as na leathanaigh pléatacha, ag snapadh a smig ar a bhóna teann. Tochas bearbóra. Bóna teann, caillfidh sé a ghruaig. B'fhearr an páipéar a fhágáil leis agus an ruaig a chur air.
-- Tig leat é a choinneáil, arsa Bloom.
-- Ascot. An corn óir. Fan, arsa Bantam Lyons faoina fhiacail. Leathbhomaite. Maximum a dó.
-- Bhí mé chun é a chaitheamh uaim, arsa Bloom.
D'ardaigh Bantam Lyons a shúile go tobann le claonfhéachaint lag.
-- Cad é? ar sé de ghuth géar.
-- Tig leat é a choinneáil, a d'fhreagair Bloom. Bhí mé chun é a chaitheamh uaim ansin.
Amhras ar Bantam Lyons ar feadh ala, claonfhéachaint uaidh; ansin sháigh sé na bileoga leathanoscailte isteach i lámha Bloom.
-- Rachaidh mé sa seans, ar seisean. Seo, go raibh maith agat.
Dheifrigh leis go cúinne Conway. Slán leat a sciotacháin.
D'fhill Bloom na bileoga arís i gcearnóg shlachtmhar agus neadaigh an gallúnach ann, le meangadh. Beola amaideacha an diúlaigh sin. Ag cur geall. Ceárta cheart de faoi láthair. Teachtairí ag goid le sé phingin a chur. Crannchur le haghaidh turcaí mór méith. Trí phingin ar do dhinnéar Nollag. Jack Fleming ag cúigleáil le haghaidh cearrbhachais agus ag éalú ansin go Meiriceá. Teach ósta aige anois. Ní fhilleann siad riamh. Potaí feola na hÉigipte.
Shiúil sé go meidhreach i dtreo mhosc na bhfolcadán. Chuirfeadh mosc i gcuimhne duit, brící dearga bácáilte, na miontúir. Spóirt na gcoláistí inniu feicim. Chaith sé súil ar an bpóstaer i riocht cruite os cionn geata an choláiste: rothaí lúbtha ar nós troisc i bpota. Drochfhógra damanta. Anois dá ndéanfaidís cruinn é cosúil le roth. Ansin na spócaí: spóirt, spóirt, spóirt; agus an mol mór: coláiste. Rud a tharraingeodh an tsúil.
Sin é Hornblower ag seasamh ag lóiste an gheatóra. Fan i dteagmháil leis: b'fhéidir go ligfeadh isteach le sméideadh mé. Conas atá tú, a uasal Hornblower? Conas atá tú féin, a dhuine uasail?
Aimsir neamhaí i ndáiríre. Dá mbeadh an saol i gcónaí mar sin. Aimsir don chruicéad. Suí thart faoi na scátha gréine. Cor i ndiaidh coir. Amach. Ní féidir leo é a imirt anseo. A náid le haghaidh sé bhabhta. Mar sin féin bhris an Captaen Buller fuinneog i gclub shráid Chill Dara le buille láidir iomraill. Aonach Dhomhnach Broc níos oiriúnaí dóibh. Agus na cloigne á scoilteadh againn nuair a thóg M'Carthy an t-urlár. Tonn teaspaigh. Ní mhairfidh sé. Neamhbhuan de shíor, sruth an tsaoil, i sruth an tsaoil atá á rianú againn is muirní den iomlán.
Bain taitneamh as folcadh anois: umar glan uisce, cruan fionnuar, an sruth bogthe séimh. Is é seo mo chorp.
Réamhamharc aige ar a cholainn gheal istigh ann agus é lán, lomnocht, i mbroinn teasa, olaithe le gallúnach cumhra leáite, á fholcadh go bog. Chonaic sé a chabhail agus a ghéaga agus na cuilithíní tharstu, ar snámh beagán in airde, liomóid-bhuí; a imleacán, bachlóg feola; cúilíní snaidhme dorcha a bhoisc ar snámh, gruaig an tsrutha ar snámh timpeall ar athair sleabhctha na mílte, bláth snámhach faon.

Comentarios

 1. Dia duit cairde is ainm dom Camila Rodela agus tá mé ó Michigan, Unied State.I am amach anseo chun fianaise a thabhairt de na hoibreacha maith DR.OGAGA ​​kunta in mo life.My fhear céile agus mé pósta ar feadh 27 bliain le dhá children.Just dhá bhliain ó shin tháinig gach rud a theastaigh end.I mo fhear céile ar ais agus begged mé air ach ní éist sé, mar sin, tháinig mé trasna roinnt testimonies faoin caster seal áirithe. Roinnt daoine fianaise gur thug sé a leannán ex ar ais, roinnt testified go restores sé bhroinn agus ailse leigheas, agus breoiteachta eile, testified roinnt gur féidir leis a chaith seal colscartha a stopadh agus freisin litriú chun post maith a íocadh a fháil mar sin de. Tá sé iontach, tháinig mé freisin ar fud fianaise ceann ar leith, bhí sé faoi bean ar a dtugtar Vera, fianaise sí faoi conas a thug sé ar ais a lover ex, agus ag an deireadh a fianaise thit sí a email.After a léamh go léir, chinn mé a thabhairt dó a try. Chuaigh mé i dteagmháil leis tríd an ríomhphost agus mhínigh mo fhadhb a him.and dúirt sé liom cad i gá a dhéanamh, rinne mé é agus m'fhear céile tháinig sé ar ais chugam. réiteach muid ár n-, agus bhí muid níos sona ná riamh DR.OGAGA ​​kunta tá tú ag fear cumasach agus ní bheidh mé stad fhoilsiú dó toisc go bhfuil sé ina fhear iontach. Má tá aon fhadhb agus má tá tú ag lorg le haghaidh caster seal fíor agus dáiríre, Bain triail as dó ag am ar bith, tá sé an freagra ar do chuid fadhbanna. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis tríd an ríomhphost: ogagakunta@gmail.com agus a fháil do chuid fadhbanna a réiteach mar is féidir me.He réiteach ar na fadhbanna seo a leanas agus a lán níos mó.
  (1) MÁ TÚ MIAN DO EX-BACK
  (2) mian leat a luí ar do HUSBAND STOP AN COLSCARADH
  (3) mian leat a TACÚ GO I DO OIFIG
  (4) mian leat FIR AGUS MNÁ LE Rith AIMSIGH TÚ tarraingteach
  (5) MÁS mian leat a shamhlú LEANBH
  (6) mian leat A BHEITH RICH
  (7) mian leat DO HUSBAND CHUN LOVE AMHÁIN TÚ CHUN chuid eile dá shaol
  (8) MÓR DUIT seal Ádh mór MAITH
  (9) MÓR DUIT seal LOTTERY
  (10) MÓR DUIT A PHOST
   ogagakunta@gmail.com nó ar WhatsApp +2348069032895

  ResponderEliminar
 2. An bhfuil tú ag iarraidh iasachtóir príobháideach? An gá duit iasacht go práinneach? An bhfuil droch-chreidmheas agat? Is féidir liom cabhrú leat iasacht a dhaingniú le ráta úis chomh híseal agus 2%. Maoiniú 100% le doiciméadú íosta. Tá ár gcuideachta iasachta sásta gach cineál iasachtaí de do rogha a chur ar fáil chomh fada agus is féidir leat a íoc ar ais. Ní gá aon fhoirm comhthaobhachta a theastaíonn uainn. Tá ár ráta úis iasachta solúbtha toisc go dtugann muid ár gcistí iasachta ar ráta úis 2%. Is cuideachta iasachta iontaofa í agus déanaimid deimhniú duit má leanann tú ár nós imeachta céim ar chéim a gheobhaidh tú d'iasacht faofa agus a aistriú chuig tú. Tabhair cuairt chugainn ar ais dom phost: {lucysmithloanfirm@gmail.com} má tá suim agat iasacht a fháil ionas gur féidir liom breis eolais a thabhairt duit faoi na téarmaí agus na coinníollacha iasachta againn

  Chun rochtain a fháil ar do incháilitheacht, tabhair na sonraí seo a leanas dom:

  Ainm iomlán:
  Seoladh:
  Ioncam míosúil :
  Méid Iasachta:
  Fad Iasachta:
  Cuspóir Iasachta:
  Uimhir teileafón:
  Aois:
  slí bheatha:
  Cóip Scan De do Chárta Aitheantais agus do ghrianghraf:
  Dáta breithe :

  LUCY SMITH LOAN FIRM
  (lucysmithloanfirm@gmail.com)

  ResponderEliminar
 3. An bhfuil iasachtaí de chineál ar bith uait?
  An bhfuil tú in aon phríosún airgeadais nó an bhfuil cistí uait chun do ghnó féin a thosú?
  Seo deis duit do chuid iasachtaí beaga agus móra a fháil chun do ghnó de chineál ar bith a fheabhsú agus a thosú. Táimid ag iasachtaí don phobal ag ráta úis 3% an-laghdaithe. Tá muid dinimiciúil, iontaofa, éifeachtach, agus muiníneach fiú. Déan teagmháil linn anois le haghaidh do iasachtaí gearrthéarmacha agus fadtéarmacha. Déan teagmháil linn anois, le haghaidh tuilleadh eolais agus le hiarratas.

  Cuirimid iasachtaí pearsanta, iasachtaí comhdhlúthaithe fiachais, caipiteal fiontair, iasachtaí gnó, iasachtaí oideachais, iasachtaí tí nó "iasachtaí ar chúis ar bith!". Mar sin féin, Cuireann ár modh, an deis duit an méid iasachta is gá a lua agus an fad is féidir leat a thabhairt

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
  DE BHRÍOCHT DO DHÉANAMH DON CHÚRTHAÍOCHT AGUS FREAGRAÍ A DHÉANAMH FAOI DEIREANN.

  Is maith,
  Mrs Lola Daniel

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

  ResponderEliminar
 4. Le cabhair ó fhear ar a dtugtar an Dr Ogbodo bhí mé in ann a bheith torrach. Tá mé an-deacair dom go bhfuil mé ag iompar clainne ach is breá liom mo fhear céile ach bhí sé i ndáiríre ag déanamh dochair dom nach raibh mo leanbh féin agam ach tar éis blianta fada tháinig mé trasna an Dr Ogbodo a bhfuil a seoladh ríomhphoist (Miraclebabiesworld @ gmail. com) nó má shroicheann tú dó go díreach ar a uimhir fón póca +2347050270227 dúirt sé liom go mbeidh sé ag iarraidh Luibheanna a thabhairt dom a ól, agus beidh sé ag iompar clainne an tseachtain tar éis ól na Luibheanna a ól. Táim 8m ag iompar clainne anois agus beidh mé Is maith liom comhairle a thabhairt do gach duine atá ag lorg cabhrach chun dul i ngleic le teagmháil a dhéanamh leis an duine seo trína sheoladh ríomhphoist ag (Miraclebabiesworld@gmail.com) nó glaoch air ar a uimhir fón póca +2347050270227.

  ResponderEliminar
 5. IARRANN LEIS AN TÁIRGEANNA CÚRAM IMEACHTA AGUS RÉITEACH.
  johnsonloans96@gmail.com

  An bhfuil tú ag lorg iasacht tráchtála? an iasacht phearsanta, an iasacht morgáiste, an iasacht morgáiste, cleachtadh na ndaltaí, an iasacht comhdhlúthaithe fiach, na hiasachtaí neamhurraithe, an caipiteal fiontair, etc. An bhfuil banc nó institiúid airgeadais diúltaithe agat ar chúis ar bith? Is iasachtóirí príobháideacha a thugann iasachtaí do chuideachtaí agus do dhaoine aonair a bhfuil ráta úis íseal agus inacmhainne de 2% acu. Má tá suim agat i iasacht? Déan teagmháil linn inniu ag (johnsonloans96@gmail.com) agus do iasacht a fháil inniu.  TARAÍOCHT UM CHÚNAMH UACHTACH, IARRATAS AR ANOIS MAIDIR LE AIRGEAD ÉIREANN AR DO DO GNÓ.

  An gá duit iasacht práinneach agus cúnamh airgeadais eile uait?
  Iasacht de gach cineál iasachtaí ag dhá faoin gcéad (2%) d'ús. cuir ríomhphost chugainn anois
  trí: johnsonloans96@gmail.com leis an bhfaisnéis seo a leanas más rud é
  is gá duit iasacht práinneach, is é seo 100% ráthaithe ©.

  Ainm iomlán:
  Blianta:
  Uimhir teileafón:
  Tír:
  Gairm:
  Méid na hiasachta
  Fad na hiasachta
  Cuspóir na hiasachta:
  Ioncam míosúil:

  Déan teagmháil lenár n-oifig leis an ríomhphost thíos Ríomhphost: johnsonloans96@gmail.com
  Beannachtaí, iasachtaí ó Johnson.

  ResponderEliminar
 6. Dia duit agus Fáilte chuig Sunshine Financial Group Inc.

  An bhfuil fear gnó nó bean agat? An bhfuil iasacht práinneach uait? An gá duit iasacht chun do ghnó nó do thionscadal féin a thosú nó teach nó carr a cheannach? agus go bhfuil sé deacair duit iasacht cothromais a fháil ó bhainc áitiúla agus ó institiúidí airgeadais eile?

  Is cuideachta dlisteanach agus cuideachta iasachta aitheanta dúinn. Is cuideachta dhinimiciúil atá againn le cúnamh airgeadais. Is é an príomhchuspóir atá againn ná cuidiú leat na seirbhísí a fhaigheann tú a fháil agus cuireann muid iasachtaí slán agus neamhsheontaithe ar fáil ar ráta inacmhainne de 3%.

  Ár Réitigh Airgeadais
   
  Airgead tirim roimh ré
  Iasacht airgid tapa
  Cuir a chreidmheas ar ais
  Iasacht gnó
  Comhdhlúthú fiachais
  Iasacht gan seiceáil creidmheasa

  IARRATAS MAIDIR LE HAGHAIDH AN NÓTA AN NON-BANC.

  Má tá suim agat iasacht a fháil, scríobh go glic dúinn le haghaidh tuilleadh eolais tríd an ríomhphost thíos.
  Ríomhphost: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  Táimid ag tnúth le cloisteáil uait a luaithe is féidir.

  Go raibh maith agat

  ResponderEliminar
 7. An gá duit iasacht? An bhfuil tú i ngéarchéim airgeadais nó an bhfuil gá le hairgead chun do ghnó féin a thosú? An gá duit iasacht chun do chuid fiacha a réiteach nó do bhillí a íoc nó gnó a thosú go maith? An bhfuil scór creidmheasa agat íseal agus an bhfuil sé deacair iasacht chaipitil a fháil ó bhainc áitiúla agus ó institiúidí airgeadais eile? Seo deis duit iasacht a fháil ónár n-eagraíocht. Cuirimid iasachtaí speisialta ar fáil chun na críocha seo a leanas agus níos mó. Iasachtaí pearsanta, leathnú gnó, agus tús ghnó, oideachais, comhdhlúthú fiach, iasachtaí airgeadais agus socraithe. Cuirimid iasachtaí ar fáil ag ráta úis íseal de 2%. Déan teagmháil linn inniu ag e - williamsloanfundshelp@gmail.com

  ResponderEliminar
 8. Is Joan Wilson mé, bhí íospartaigh orm ar scammers idirlín go dtí go ndeachaigh mé i dteagmháil leis an gcuideachta iasachta mhaith seo a thug dom Iasacht tar éis 3 iasachtóir éagsúla a scamadh. Chaill mé mo chuid coigilteas ar fad. bhí sé ag brabhsáil tríd an idirlíon roinnt seachtaine ó shin agus tháinig mé ar fhianaise le bean a bhí scammed freisin agus fuair sé ceangal go dlúth le cuideachta iasachta dlisteanach agus iontaofa ar a dtugtar Susan Wealth Loan Company (susanwealthloancompany@gmail.com) nuair a fuair sí í ar deireadh iasacht, mar sin chinn mé dul i dteagmháil leis an gcuideachta iasachta. Líon mé an Fhoirm Iarratais Iasachta agus d'fhreagair mé na treoracha go léir agus thug mé Iasacht leis an bhfíor-Chuideachta seo. Mar sin, rinne mé vow dom féin go gcoimeádfaidh mé ag fianaise ar an idirlíon maidir le conas a fuair mé mo iasacht. Maidir le do iasachtaí práinneacha agus iontaofa gan éileamh ar ráta úis agus comhthaobhachta i bhfad, comhairle a thabhairt duit dul i dteagmháil léi trí r-phost: susanwealthloancompany@gmail.com

  ResponderEliminar
 9. A bhuíochas leis an fear mór seo ar a dtugtar an Dr Agbazara an t-aisteoir litrithe mór a thugann an t-áthas ormsa ag cuidiú liom mo mhuintir a thabhairt ar ais a bhriseadh suas liom Ceithre mhí ó shin ach anois le cabhair ón Dr Agbazara an grá mór caster. Gabhann gach buíochas leis, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis freisin chun cabhair a fháil má theastaíonn uaidh é in amanna Trioblóidí trí: ( agbazara@gmail.com ) is féidir leat Whatsapp a dhéanamh ar an uimhir seo +2348104102662

  ResponderEliminar
 10. An gá iasachtaí práinneacha chun do chuid fadhbanna airgeadais a réiteach? Soláthraímid Iasachtaí Gnó, Iasachtaí Pearsanta, Iasachtaí Baile, Iasachtaí Íocaíochta, Iasachtaí Bainise, Iasachtaí Mac Léinn, Iasachtaí Carr, Iasachtaí Bainc, agus Iasachtaí le Billí Íoca. Abair cé chomh dona atá tú
  Is é scór creidmheasa. againn. Iasachtaí Baile Athmhaoiniú le ráta úis íseal de 3% in aghaidh na ndaoine do dhaoine aonair. (TEAGMHÁIL EMAIL: :( infosunloanservice24@gmail.com). UIMHIR + 918553623485, Cuirimid iasachtaí ar fáil d'aonáin tráchtála agus príobháideacha ó $ 5,000.00 go dtí $ 100,000,000 ar a mhéid Creidmheas le tréimhse iasachta de 1 bhliain go 30 bliain
  is féidir fós an méid iasachta a theastaíonn uait a thairiscint duit. Iarraimid iasachtaí do chliaint dubhliosta freisin. Má tá suim agat, téigh i dteagmháil linn agus cláraigh anois

  BÁR
  LOANT MAO LOAN
  info-sun service service cuideachta
  TEAGMHÁIL EMAIL :: us :( infosunloanservice24@gmail.com)
  SKYPE :: ROBERT MAO
  CAD AN UIMHIR CHON TEAGMHÁLA NÍOS +918553623485

  ResponderEliminar
 11. An gá iasachtaí práinneacha chun do chuid fadhbanna airgeadais a réiteach? Soláthraímid Iasachtaí Gnó, Iasachtaí Pearsanta, Iasachtaí Baile, Iasachtaí Íocaíochta, Iasachtaí Bainise, Iasachtaí Mac Léinn, Iasachtaí Carr, Iasachtaí Bainc, agus Iasachtaí le Billí Íoca. Abair cé chomh dona atá tú
  Is é scór creidmheasa. againn. Iasachtaí Baile Athmhaoiniú le ráta úis íseal de 3% in aghaidh na ndaoine do dhaoine aonair. (TEAGMHÁIL EMAIL: :( infosunloanservice24@gmail.com). UIMHIR + 918553623485, Cuirimid iasachtaí ar fáil d'aonáin tráchtála agus príobháideacha ó $ 5,000.00 go dtí $ 100,000,000 ar a mhéid Creidmheas le tréimhse iasachta de 1 bhliain go 30 bliain
  is féidir fós an méid iasachta a theastaíonn uait a thairiscint duit. Iarraimid iasachtaí do chliaint dubhliosta freisin. Má tá suim agat, téigh i dteagmháil linn agus cláraigh anois

  BÁR
  LOANT MAO LOAN
  info-sun service service cuideachta
  TEAGMHÁIL EMAIL :: us :( infosunloanservice24@gmail.com)
  SKYPE :: ROBERT MAO
  CAD AN UIMHIR CHON TEAGMHÁLA NÍOS +918553623485

  ResponderEliminar
 12. Dia duit agus Fáilte chuig Sunshine Financial Group Inc.

  An bhfuil fear gnó nó bean agat? An bhfuil iasacht práinneach uait? An gá duit iasacht chun do ghnó nó do thionscadal féin a thosú nó teach nó carr a cheannach? agus go bhfuil sé deacair duit iasacht cothromais a fháil ó bhainc áitiúla agus ó institiúidí airgeadais eile? ná bíodh imní ort ar bith níos mó Toisc gur cuideachta dlisteanach agus cuideachta iasachta aitheanta atá againn. Tá ár seirbhísí tapa agus iontaofa, ceadaítear iasachtaí laistigh de 24 uair an chloig ó iarratas rathúil. Cuirimid iasachtaí ó raon íosta de $ 1,000 go dtí uasmhéid de $ 50 milliún, tugann muid iasacht le ráta úis inacmhainne de 3% agus fad an iasachta ó 1 go 30 bliain chun an t-iasacht a íoc ar ais (slán agus neamhurraithe). Is í an aidhm atá againn Seirbhísí Sármhaithiúla Ghairmiúla Airgeadais a sholáthar.

  TÁILLÍOCHT GACH CINEANNA CÚRAM;

  Iasacht Phearsanta.
  Iasacht Tráchtála (e.t.c).

  Tá fáilte roimh Idirghabhálaithe / Comhairleoirí / Bróicéirí a gcuid cliant a thabhairt agus tá 100% cosanta acu. I muinín iomlán, oibreoimid le chéile chun sochair na bpáirtithe go léir atá i gceist. Ná coimeád do chuid fadhbanna airgeadais duit féin ionas nach mbeidh tú mar mháistir fiachais nó ar strus airgeadais, agus mar sin ní mór duit teagmháil a dhéanamh linn go tapa le haghaidh réiteach ar do chuid fadhbanna airgeadais. Beidh sé an-áthas orainn nuair atá tú cobhsaí airgeadais

  Má theastaíonn uait iasacht práinneach laistigh de 24 uair an chloig, scríobh go comhchineáil chugainn chun tuilleadh eolais a fháil tríd an ríomhphost thíos.

  Ríomhphost: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) nó;

  mura bhfuil seoladh ríomhphoist ar bith agat, is féidir leat téacs a chur chugainn nó teachtaireacht a chur chugainn trí Whatsapp leis an uimhir seo: (+447903159998).

  Táimid ag tnúth le cloisteáil uait a luaithe a léann tú an ad seo
  Go raibh maith agat

  ResponderEliminar
 13. CUIDEACHTA XMAS! TÁIRGADH CUIDEACHTA XMAS! LOANAS XMAS !!!!!


  TARAÍOCHT UM CHÚNAMH UACHTACH, ATÁ IARRATAS AR AN TODAY MAIDIR LE CÚRAM UACHTACH A DHÉANAMH.
  (williamloans14@gmail.com)

  Tá fáilte romhat ag an gcuideachta seo sa chuideachta seo Tugann muid iasacht phearsanta
  agus iasachtaí gnó ar ráta úis 2% amháin, cuirimid iasacht ó
  $ 4,000 dollar go $ 5,000,000 dollar,
  Má theastaíonn iasacht uait do do ghnó nó chun do chuid fiacha a íoc, déan teagmháil linn chomh luath agus is féidir chun d'fhoirm iarratais iasachta a phróiseáil

  FÓIR AN FHOIRM IARRATAIS IARRATAIS FILL AGUS A FUILIMH ANOIS.

  1. Ainm Iomlán: _________________
  2. Uimhir Fón: __________________
  3. Tír: ___________________
  4. Inscne: _____________________
  5. Aois: _______________________
  6. Ioncam Míosúil: ______________
  7. Méid Iasachta a Éilítear: ___________
  8. Fad: __________________
  9. Slí bheatha: _______________________

  Déan teagmháil lenár n-oifig leis an ríomhphost thíos Ríomhphost: williamloans14@gmail.com
  WhatsApp: +15186788475

  Is maith,
  Iasachtaí Williams.

  ResponderEliminar
 14. Bhí fadhb mhór i gcónaí ar iasacht dhlisteanach i gcónaí do chliaint a bhfuil fadhb airgeadais acu agus go gcaithfidh siad réiteach dó. Is éard atá i gceist le creidmheas agus comhthaobhacht ná go bhfuil imní ar chliaint i gcónaí nuair a bhíonn iasacht á lorg acu ó iasachtóir dlisteanach. Ach, rinneamar an difríocht sin sa tionscal iasachta. Is féidir linn socrú a dhéanamh le haghaidh iasachta ón raon 5,000 Euro. go 500,000.000 Euro chomh híseal agus is é 3% d'ús Freagair go díreach leis an ríomhphost seo: Gregowenloanfirm1@gmail.com  Ár Seirbhísí Áireofar na nithe seo a leanas:  1) Comhdhlúthú Fiacha

  2) An Dara Morgáiste

  3) Iasachtaí Gnó

  4) Iasachtaí Pearsanta

  5) Iasachtaí Idirnáisiúnta

  6) Iasacht d'aon chineál

  7) Iasacht teaghlaigh E.T.C  Níl aon tslándáil shóisialta agus aon seiceáil creidmheasa, 100% de Ráthaíocht. Is é gach ní mór duit a dhéanamh ná in iúl dúinn go díreach cad ba mhaith leat agus cinnteoimid go mbeidh do bhrionglóid fíor. Deir GREG OWEN LOAN FIRM1 TÁ nuair a deir do bhainc NÍL. Ar deireadh, maoinímid gnólacht iasachta ar scála beag, idirghabhálaithe, institiúidí airgeadais ar scála beag le caipiteal neamhtheoranta againn. Le haghaidh tuilleadh sonraí chun dul faoi iasacht a fháil déan teagmháil linn, Freagair Kindly láithreach.  Eolas teagmhála na Cuideachta

  Seoladh Ríomhphoist: Gregowenloanfirm1@gmail.com

  ResponderEliminar
 15. TARAÍOCHT UM CHÚNAMH UACHTACH, ATÁ IARRATAS AR AN TODAY MAIDIR LE CÚRAM UACHTACH A DHÉANAMH.
                    (kelvinloans86@gmail.com)

    Tá fáilte romhat ag an gcuideachta seo sa chuideachta seo Tugann muid iasacht phearsanta
  agus iasachtaí gnó ar ráta úis 2% amháin, cuirimid iasacht ó
  $ 4,000 dollar go $ 5,000,000 dollar,
    Má theastaíonn iasacht uait do do ghnó nó chun do chuid fiacha a íoc, déan teagmháil linn chomh luath agus is féidir chun d'fhoirm iarratais iasachta a phróiseáil

  FÓIR AN FHOIRM IARRATAIS IARRATAIS FILL AGUS A FUILIMH ANOIS.

  1. Ainm Iomlán: _________________
  2. Uimhir Fón: __________________
  3. Tír: ___________________
  4. Gnéas: _____________________
  5. Gairm: _______________________
  6. Ioncam Míosúil: ______________
  7. Méid Iasachta a Éilítear: ___________
  8. Fad: __________________
  9. Aois: _______________________

  Déan teagmháil lenár n-oifig leis an ríomhphost thíos Ríomhphost: kelvinloans86@gmail.com
  WhatsApp: +2348130283464

  Is maith,
  Iasachtaí Kelvin.

  ResponderEliminar
 16. Dia duit, An bhfuil fear gnó nó bean agat? An bhfuil iasacht práinneach uait? An gá do mhaoiniú nó do thionscadal a mhaoiniú nó an bhfuil airgead uait uait chun teach nó carr a cheannach? An raibh tú deacair iasacht a fháil ó bhainc áitiúla nó ó institiúidí airgeadais eile? Má tá do fhreagra ann, cuirfidh mé comhairle ort teagmháil a dhéanamh le Global Finance Firm ag (globalfinancingfund@gmail.com)
   
  Is eagraíocht iasachta domhanda é Global Finance Firm tiomanta do iasachtaí airgid tapa, daingnithe agus neamhurraithe a sholáthar do dhaoine aonair agus do chuideachtaí ag ráta úis fóirdheontais. Chuidighomar líon mór daoine aonair agus eagraíochtaí a raibh deacracht airgeadais acu ar fud an domhain. Nuair a chuireann tú iarratas isteach chugainn, tá tú ag cur i bhfeidhm le cuideachta iontaofa a chuireann cúram ar do chuid riachtanas maoinithe. Tabharfaimid aire duit tríd an bpróiseas iomlán.

  TÁILLÍOCHT GACH CINEÁL NA SEIRBHÍSÍ CÚRAMANNA SIN MAR;

  * CÚRAM PERSONAL
  * CÚRAM GNÓ
  * MÓRAÍOCHTA MORTGAGE, E.T.C.

  Cuirimid iasachtaí ar a laghad de $ 1,000 go huasmhéid de $ 100 milliún le linn iasachta de 1 go 30 bliain chun an iasacht a íoc ar ais.

  Is í an aidhm atá againn Seirbhísí Sármhaithiúla Ghairmiúla Airgeadais a sholáthar.

  Ná coimeád do chuid fadhbanna airgeadais duit féin ionas nach mbeidh tú mar mháistir fiachais nó ar strus airgeadais, agus mar sin ní mór duit teagmháil a dhéanamh linn go tapa le haghaidh réiteach do riachtanais airgeadais. Beidh sé an-áthas orainn nuair atá tú cobhsaí airgeadais.

  Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Mhaoiniú Airgeadais Dhomhanda, Déan Teagmháil Linn tríd an ríomhphost nó an uimhir WhatsApp thíos.
  Ríomhphost: (globalfinancingfund@gmail.com)
  Ríomhphost: (contact-globalfinance@protonmail.com)
  WhatsApp: (+17722073517)

  Táimid ag tnúth le cloisteáil uait a luaithe is féidir.

  ResponderEliminar
 17. Dia duit
    Ba mhaith liom a chur in iúl duit go gcaithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta iontaobhais seirbhíse a thabharfaidh iasacht airgid an-tábhachtach dom chun mo chuid gníomhaíochtaí a thosú má tá ort iasacht thromchúiseach a dhéanamh idir daoine aonair.
    le haghaidh tuilleadh eolais
  R-phost teagmhála: facileemprunt@gmail.com

  ResponderEliminar
 18. Dia duit
    Ba mhaith liom a chur in iúl duit go gcaithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta iontaobhais seirbhíse a thabharfaidh iasacht airgid an-tábhachtach dom chun mo chuid gníomhaíochtaí a thosú má tá ort iasacht thromchúiseach a dhéanamh idir daoine aonair.
    le haghaidh tuilleadh eolais
  R-phost teagmhála: facileemprunt@gmail.com

  ResponderEliminar
 19. Dia duit
    Ba mhaith liom a chur in iúl duit go gcaithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta iontaobhais seirbhíse a thabharfaidh iasacht airgid an-tábhachtach dom chun mo chuid gníomhaíochtaí a thosú má tá ort iasacht thromchúiseach a dhéanamh idir daoine aonair.
    le haghaidh tuilleadh eolais
  R-phost teagmhála: facileemprunt@gmail.com

  ResponderEliminar
 20. Dia duit
    Ba mhaith liom a chur in iúl duit go gcaithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta iontaobhais seirbhíse a thabharfaidh iasacht airgid an-tábhachtach dom chun mo chuid gníomhaíochtaí a thosú má tá ort iasacht thromchúiseach a dhéanamh idir daoine aonair.
    le haghaidh tuilleadh eolais
  R-phost teagmhála: facileemprunt@gmail.com

  ResponderEliminar
 21. Dia duit
    Ba mhaith liom a chur in iúl duit go gcaithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta iontaobhais seirbhíse a thabharfaidh iasacht airgid an-tábhachtach dom chun mo chuid gníomhaíochtaí a thosú má tá ort iasacht thromchúiseach a dhéanamh idir daoine aonair.
    le haghaidh tuilleadh eolais
  R-phost teagmhála: facileemprunt@gmail.com

  ResponderEliminar
 22. Dia duit
    Ba mhaith liom a chur in iúl duit go gcaithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta iontaobhais seirbhíse a thabharfaidh iasacht airgid an-tábhachtach dom chun mo chuid gníomhaíochtaí a thosú má tá ort iasacht thromchúiseach a dhéanamh idir daoine aonair.
    le haghaidh tuilleadh eolais
  R-phost teagmhála: facileemprunt@gmail.com

  ResponderEliminar
 23. Dia duit, is é Caoimhe MARY an t-ainm atá orm. Is as Baile Átha Cliath mé ach bogim go Páirc Náisiúnta Lochanna Waterton Ceanada le mo fhear céile. Ní féidir leis na focail a mhíniú cé chomh corraithe is atá mé as mo phósadh briste a athchóiriú agus anois tá mo fhear céile ar ais go hiomlán tar éis dom mé féin agus ár bpáistí a fhágáil ar bhean eile. Táimid pósta le blianta fada, agus i rith ár bpósta bhí sraith troideanna againn a bhí fós ann go dtí gur fhág sé lenár bpáistí ar deireadh agus bhog muid go Melbourne le bheith in éineacht le bean eile. Gach bealach teagmhála a bhac, ag déanamh cumarsáide neamhbhailí. Bhraith mé go raibh mo shaol thart agus shíl mo chuid leanaí nach bhfeicfidís a n-athair arís. Rinne mé iarracht a bheith láidir do mo chuid leanaí amháin, ach ní raibh mé in ann na pianta a chráigh mo chroí a rialú, bhí mé á gcaitheamh ag brón agus pian mar bhí dúil mhór agam ann. Gach lá agus oíche is dóigh liom faoi agus ba mhaith liom i gcónaí teacht ar ais liom, bhí mé ag dul ar mire agus go raibh idirghabháil dhiaga ag teastáil uaim, mar sin dúirt mé le gach duine de mo chuid fadhbanna le cara a raibh dúshláin chomhchosúla agam. Chuir sí mé chuig fear an-chumhachtach darb ainm DoctorIgbinovia. Dúirt sí gurb é an t-aon chúis a bhí leis an sonas a bhí ag baint léi go dtí an lá inniu. Is féidir le Drigbinovia cabhrú le caidreamh briste a dhiúltú a dúirt sí go raibh orm é a thriail. Chuaigh mé i dteagmháil leis ar a chuid andúilí Ríomhphost [doctorigbinovia93@gmail.com] agus thug sé treoracha dom cad ba cheart dom a dhéanamh agus mar sin rinne mé, ansin rinne sé grá seal dom. Chun an t-iontas is mó a bhí orm, tar éis trí seachtaine, d'iarr mo fhear céile orm agus dúirt sé liom gur chaill sé a oiread agus is na leanaí, bhí ionadh orm, bhí mo chroí líonta le lúcháir agus le spleodar, agus thosaigh mé ag scáthú mo dheora. Ghabh sé leithscéal as a dhearmad agus ghabh sé a leithscéal as an bpian a thug sé domsa agus leis na páistí. Is é sin an chaoi ar tháinig sé ar ais chugainn, le go leor grá agus áthais, agus ón lá sin bhí ár bpósadh níos láidre anois ná mar a bhí roimhe. Buíochas le Drigbinovia tá sé an-chumhachtach, mar sin shocraigh mé mo scéal a roinnt ar mhaithe leis na mná agus na fir sin a d'fhulaing an rud a tharla. Ba mhaith liom go mbeadh a fhios agat go bhfuil réiteach ann. Is é Drigbinovia an réiteach, té atá fíor agus cumhachtach agus a bhí ag guí chun maireachtáil le fada chun cabhrú le mná agus le leanaí le linn a bpian. Agus tá geasa ann freisin chun hiv, ailse, srl a leigheas.

  ResponderEliminar
 24. Dia duit gach duine amach ann, tá súil agam go bhfuil tú guys ceart go leor ??? Is iad na hainmneacha atá agam ná Mrs Melissa Nicholas, tháinig mé ó Kansas, cúpla mí ó shin bhí droch-staid airgeadais agam agus bhí gá agam le hiasacht phráinneach chun mo bhillí a íoc agus dul ar ais ar mo chosa ó thaobh airgid de mar gheall ar mo staid airgeadais faoi láthair. chun iasacht a thabhairt dom mar sin níor fágadh aon rogha eile orm ná cuardach a dhéanamh ar iasacht neamhurraithe ar líne, i mbun mo chuid taighde Bhí mé thíos le calaois agus chaill mé beagnach $ 750 agus bhí níos mó trioblóide agam agus níor thug mé Tá súil agam go bhfaigheadh ​​mé iasacht go dtí go bhfuair mé post ar líne sa phost mar fhianaise chomhroinnte ó Mr Frank ó Stáit Charleston a thaispeánann conas a fuair sé $ 50,000 ó Kathy Finance Inc. tar éis dom an post a léamh shocraigh mé teagmháil a dhéanamh le Kathy Finance Inc. r-phost: (kathyrichardfinance@hotmail.com) teagmháil roinnte sa phost, ceadaíodh m'iarratas iasachta neamhurraithe de $ 350,000 laistigh de 72 uair ón iarratas a rinne mé agus íocadh m'iasacht ar mo chuntas bainc gan aon easnamh.

  Ba mhaith liom mo bhuíochas dáiríre a chur in iúl agus comhairle a chur ar na hiarrthóirí iasachta amach ann a bheith an-airdeallach toisc go bhfuil go leor scamadóirí ann ansin chun calaois a dhéanamh ar na hiarrthóirí iasachta neamhchiontacha, mar sin caithfidh tú a bheith cúramach agus airdeallach .. dóibh siúd a dteastaíonn iasacht uathu Molaim Kathy Finance Inc, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta trí ríomhphost: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

  Go raibh maith agat as mo fhianaise a léamh, guím gach rath ort.

  Do,
  Melissa Nicholas.

  ResponderEliminar
 25. Iarratas / Iasacht Thapa, Thapa, Deimhnithe agus Deimhnithe $ 5,000 - $ 500000000 USD,
  Diana Guzman Iasacht Is gnólacht fochuideachta é Diana Guzman a bhfuil baint aige le Barclays Bank PLC sa Ríocht Aontaithe agus i gcríocha eile ar fud an domhain. má theastaíonn iasacht airgid uait le taoide a chur ort ar feadh tamaill bhig, táimid anseo duitse. Tá ár bpróiseas iasachta simplí agus éasca le tuiscint
  Táimid trédhearcach
  Táimid solúbtha
  Táimid tiomanta
  Táimid anseo chun cabhrú leat
  Ár seirbhísí iasachta
  «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «»
  Iasacht phearsanta
  Iasacht carranna
  Iasacht morgáiste
  Iasacht comhdhlúthaithe fiachais
  Iasacht leighis
  Iasacht oideachais
  Iasacht feabhsúcháin tí
  Déan deifir anois,
  Cuir ríomhphost chugainn ag: dianaguzmanloans@gmail.com
  An Mhéin is Fearr,
  Diana Guzman

  ResponderEliminar
 26. An dteastaíonn iasacht uait? Seo deis dóibh siúd atá i bhfadhb airgeadais agus iad siúd a dteastaíonn ardú airgid uathu ina saol, tugaimid iasacht ar ráta úis an-réasúnta, tugaimid amach gach cineál iasachta fiachais iasachta, iasacht ghnó, iasacht leighis, iasacht bhaile, mac léinn iasacht srl. chun cuidiú leis an náisiún ó strus airgeadais. Ainm na Cuideachta: PLUTO CREDIT FINANCE HOME. Déan teagmháil linn inniu
  R-phost chun cabhair airgeadais a fháil: plutocreditfinancier@gmail.com
  Whatsapp: +18474539904

  ResponderEliminar
 27. TAIRISCINT IASACHTAÍ INFHEIDHME GAN TÁILLÍ UPFRONT

  Dia dhuit,

  Cad iad na riachtanais airgeadais atá agat?
  Tugaimid iasachtaí ó $ 2,000.00 ar a laghad go huasmhéid $ 100,000,000.00 le ré compordach a shíneann ó 1 go 30 bliain ag ráta úis an-laghdaithe de 3%. Déan teagmháil linn tríd an ríomhphost: constantloanfirm1@gmail.com nó yakubovasergey@gmail.com


  An bhfuil iasacht ghnó de dhíth ort?
  An bhfuil iasacht phearsanta de dhíth ort?
  Ar mhaith leat carr a cheannach?
  Ar mhaith leat athmhaoiniú a dhéanamh?
  An bhfuil iasacht mhorgáiste de dhíth ort?

  An bhfuil caipiteal ollmhór de dhíth ort chun do thogra nó do leathnú gnó a thosú? Ar chaill tú dóchas agus a cheapann tú nach bhfuil aon bhealach amach ann, agus go bhfuil do chuid ualaí airgeadais fós ann?
  Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn chun comhoibriú gnó a dhéanamh

  Déan teagmháil linn tríd an ríomhphost: constantloanfirm1@gmail.com
                                     continuloanfirm@yahoo.com

  ResponderEliminar
 28. An dteastaíonn iasacht uait chun do bhillí a íoc? Nó do do Ghnó má tá
  Seol ríomhphost chuig rogerskenservices@gmail.com agus ansin líon isteach an fhaisnéis seo
  clárú d'ainm inár mbunachar sonraí.

  (1) Do Ainm:
  (2) An méid is gá mar iasacht:
  (3) Uimhir ghutháin:
  (4) Fad:
  (5) Gnéas:
  (6) Tír

  Etc ...

  ResponderEliminar
 29. Lá maith,

    Ag lorg iasachta práinne? Déan teagmháil leis an IASACHAS SAOR IN AISCE do do idirbheart láithreach. Is Fast Easy agus Secured é.

  EOLAS TEAGMHÁLA:

  EMAIL: unicreditfastloan@gmail.com

  TEILEAFÓN: +17815611941

  WHATSAPP: +2348146606842

  Idirbheart iasachta is féidir leat muinín a bhaint as.

  ResponderEliminar
 30. Dia dhuit

  An dteastaíonn iasacht phráinneach uait chun do riachtanais airgeadais a chomhlíonadh? Tairgimid iasachtaí idir 2000 agus 50 000 000.00, táimid iontaofa, cumhachtach, tapa agus dinimiciúil, ná seiceáil creidmheas agus cuirimid ráthaíocht 100% ar fáil le haghaidh iasachtaí seachtracha le linn na tréimhse seo.

  Thugamar an t-airgeadra iomlán ar iasacht chomh maith le ráta úis 2% ar na hiasachtaí go léir .... Má tá suim agat, seol ar ais chugainn leis an ríomhphost seo.

  Cuir ar ais chugainn, más spéis leat é, le eaglehomemortgage001@gmail.com
  Whatsapp: +1 (512) 399-6036

  Mise le mórmheas,

  Bean Lola Daniel
  eaglehomemortgage001@gmail.com

  ResponderEliminar
 31. Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis an Dr.Osagie, an luibheolaí mór a chuir leigheas orm de ghalar fibroid, agus sin an t-aon rud a chuir stop orm ó bheith i mo mháthair. Bhí na galair seo agam i gcomhair Long agus chosain mé mo phósadh beagnach mar nach raibh mé in ann a bheith ag iompar clainne. Rinne mé taighde ar mo chuid féin a chuir an fhianaise seo ar bhean ag rá conas a chabhraíonn dr.osagie léi ón gcás céanna a bhí i ró-mhaith, ní raibh aon rogha agam ach iarracht a dhéanamh. Chuaigh mé i dteagmháil leis an Dr.Osie agus phléigh muid, dúirt sé liom an imní a bhí air agus d’ordaigh sé leigheas luibhe dom le praghas agus conas a d'fhéadfainn iad a fháil. Fuair ​​mé an leigheas seo agus ghlac mé liom mar a díríodh orm agus nuair a chuir mé mo shuaimhneas is mó i gcúig seachtaine ar a laghad rinne mé tástáil agus fuair mé amach go raibh mé trí seachtaine torrach cheana féin. go léir a bhuíochas don Dr.Osagie mór as a dhrugaí luibhe a chuir mo mháthair orm agus a choinnigh mé mo phósadh bhí mé saor ó fhlaroid. le do thoil, níl eagla ar bith ar mhná nach é seo an rud é go bhfuilim anseo ag insint duit conas a chlaochlú mo bheo ó neamhaird a dhéanamh de bheith grámhar arís. Táim an-bhuíoch as an gcabhair a fuair mé ón dochtúir luibhe seo ar féidir leat teagmháil a dhéanamh le Dr.Osagie má thagann tú ar do chuid féin sa chás seo agus is féidir leis cabhrú leat amach agus le cineálacha eile galair mar Endometriosis, IVF, Uterus as a chéile, maighdean fadhb
  -má líon na sperm agus mar sin de. Faigh chuige trí Ríomhphost. trí DROSAGIE99@GMAIL.com nó glaoigh / a chuir air / uirthi é ar +2349070977669 féach freisin ar a láithreán gréasáin www.drosagiefertilty.ste.live
  Thosaigh mé arís ar an Dr.Osie do dhuine ar bith amach anseo !!! ..
  go raibh maith agat

  ResponderEliminar
 32. Dia duit gach duine amach ann, tá súil agam go bhfuil tú guys ceart go leor ??? Is iad na hainmneacha atá agam ná Mrs Melissa Nicholas, tháinig mé ó Kansas, cúpla mí ó shin bhí droch-staid airgeadais agam agus bhí gá agam le hiasacht phráinneach chun mo bhillí a íoc agus dul ar ais ar mo chosa ó thaobh airgid de mar gheall ar mo staid airgeadais faoi láthair. chun iasacht a thabhairt dom mar sin níor fágadh aon rogha eile orm ná cuardach a dhéanamh ar iasacht neamhurraithe ar líne, i mbun mo chuid taighde Bhí mé thíos le calaois agus chaill mé beagnach $ 750 agus bhí níos mó trioblóide agam agus níor thug mé Tá súil agam go bhfaigheadh ​​mé iasacht go dtí go bhfuair mé post ar líne sa phost mar fhianaise chomhroinnte ó Mr Frank ó Stáit Charleston a thaispeánann conas a fuair sé $ 50,000 ó Kathy Finance Inc. tar éis dom an post a léamh shocraigh mé teagmháil a dhéanamh le Kathy Finance Inc. r-phost: (kathyrichardfinance@hotmail.com) teagmháil roinnte sa phost, ceadaíodh m'iarratas iasachta neamhurraithe de $ 350,000 laistigh de 72 uair ón iarratas a rinne mé agus íocadh m'iasacht ar mo chuntas bainc gan aon easnamh.

  Ba mhaith liom mo bhuíochas dáiríre a chur in iúl agus comhairle a chur ar na hiarrthóirí iasachta amach ann a bheith an-airdeallach toisc go bhfuil go leor scamadóirí ann ansin chun calaois a dhéanamh ar na hiarrthóirí iasachta neamhchiontacha, mar sin caithfidh tú a bheith cúramach agus airdeallach .. dóibh siúd a dteastaíonn iasacht uathu Molaim Kathy Finance Inc, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta trí ríomhphost: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

  Go raibh maith agat as mo fhianaise a léamh, guím gach rath ort.

  Do,
  Melissa Nicholas.

  ResponderEliminar
 33. Dia duit gach duine amach ann, tá súil agam go bhfuil tú guys ceart go leor ??? Is iad na hainmneacha atá agam ná Mrs Melissa Nicholas, tháinig mé ó Kansas, cúpla mí ó shin bhí droch-staid airgeadais agam agus bhí gá agam le hiasacht phráinneach chun mo bhillí a íoc agus dul ar ais ar mo chosa ó thaobh airgid de mar gheall ar mo staid airgeadais faoi láthair. chun iasacht a thabhairt dom mar sin níor fágadh aon rogha eile orm ná cuardach a dhéanamh ar iasacht neamhurraithe ar líne, i mbun mo chuid taighde Bhí mé thíos le calaois agus chaill mé beagnach $ 750 agus bhí níos mó trioblóide agam agus níor thug mé Tá súil agam go bhfaigheadh ​​mé iasacht go dtí go bhfuair mé post ar líne sa phost mar fhianaise chomhroinnte ó Mr Frank ó Stáit Charleston a thaispeánann conas a fuair sé $ 50,000 ó Kathy Finance Inc. tar éis dom an post a léamh shocraigh mé teagmháil a dhéanamh le Kathy Finance Inc. r-phost: (kathyrichardfinance@hotmail.com) teagmháil roinnte sa phost, ceadaíodh m'iarratas iasachta neamhurraithe de $ 350,000 laistigh de 72 uair ón iarratas a rinne mé agus íocadh m'iasacht ar mo chuntas bainc gan aon easnamh.

  Ba mhaith liom mo bhuíochas dáiríre a chur in iúl agus comhairle a chur ar na hiarrthóirí iasachta amach ann a bheith an-airdeallach toisc go bhfuil go leor scamadóirí ann ansin chun calaois a dhéanamh ar na hiarrthóirí iasachta neamhchiontacha, mar sin caithfidh tú a bheith cúramach agus airdeallach .. dóibh siúd a dteastaíonn iasacht uathu Molaim Kathy Finance Inc, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gcuideachta trí ríomhphost: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

  Go raibh maith agat as mo fhianaise a léamh, guím gach rath ort.

  Do,
  Melissa Nicholas.

  ResponderEliminar
 34. Go raibh maith agat as an obair iontach a rinne tú domsa nuair a bhris mo leannán mo chroí. Le cúnamh spioradálta, bhí an Dr. Wamilele in ann mo leannán a d'fhág mé ar feadh thart ar 2 bhliain a thabhairt ar ais laistigh de 48 uair. Déan teagmháil le Dr.Wamilele ar wamilelespell@gmail.com

  ResponderEliminar
 35. An dteastaíonn iasacht phráinneach uait? Cuirimid iasachtaí ar fáil do dhaoine leasmhara a bhfuil iasacht acu de mheon macánta. Tairgimid réimse leathan seirbhísí airgeadais: pleanáil tráchtála, maoiniú tráchtála agus forbartha, morgáistí agus morgáistí, iasachtaí comhdhlúthaithe fiachais, iasachtaí gnó, iasachtaí príobháideacha, iasachtaí mac léinn, iasachtaí ráta laghdaithe ag 3%.
  Téigh i dteagmháil linn le do thoil ar d'iasacht urraithe agus neamhurraithe Ba chóir d'iarrthóirí ar spéis leo teagmháil a dhéanamh linn trí r-phost: fredmorefinance@gmail.com

  Teagmháil trí WhatsApp: +919654763221
  Le meas,
  FREDMORE

  ResponderEliminar
 36. Mar fhocal scoir, tá bord plé darb ainm an tOllamh Pellar áthas orm. Is mise Aminat ón tSualainn. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine ar an suíomh seo nó leis an bhfóram liom an tOllamh Pellar as (drpellar@gmail.com) as an méid a rinne sé domsa agus do mo chuid páistí. Bhí mé pósta le mo fhear céile ar feadh 5 bliana agus bhíomar i mo chónaí go sona sásta i mbliana go dtí gur thaistil sé go dtí an Bhrasaíl le haghaidh turas gnó mar ar bhuail sé leis an striapachas seo a chuir mearbhall orm fuath liom agus na páistí agus gan ach grá di. Nuair a tháinig m'fhear céile ar ais ón turas nár imir sé is é ról mo fhear céile agus bhí sé ina strainséir. Thaistil sé go dtí an Bhrasaíl gach mí. Bhí mé chomh mearbhall agus bhí mé ag lorg slí chun é a fháil ar ais. Lá dílis a bhí mé ag brabhsáil mo ríomhaire, chonaic mé fianaise ar an sagart voodoo seo, an tOllamh Pellar. D'aibhsigh an fhianaise a dhraíocht chumhachtach agus an dea-rud is féidir leis a dhéanamh. De réir an taifid, déanann sé an ailse, VEID / SEIF a leigheas, d’fháil do chuid iar-iasachta agus airgead bródúil ar ais. Bhí ionadh orm agus d’iarr mé orm féin “Cén chaoi nach dtagann an domhan as an sagart voodoo seo” ach bhí mé an-ghéar mar sin rinne mé iarracht air. Rinne mé teagmháil leis trí na sonraí teagmhála a chonaic mé ar an bpost. drpellar@gmail.com D'fhreagair sé nuair a chuaigh mé i dteagmháil leis, mhínigh mé dó go raibh mé ag fulaingt agus dhearbhaigh sé dom go bhfaighidh mé compord trína dhraíocht chumhachtach. Thug mé ar aghaidh é chun tosú ag obair agus seachtain ina dhiaidh sin tháinig mo fhear céile ón mBrasaíl agus tháinig sé chugam go humhal agus d'iarr sé maithiúnas. Bhí mé míshásta ar feadh tamaill sular thug mé póg dó. Cé a bhfuil suim acu dul i dteagmháil leis an sagart voodoo seo go cineálta, ná bíodh eagla ort ná bíodh amhras ort stop a chur leis. déan teagmháil leis an drpellar@gmail.com

  ResponderEliminar
 37. Lá maith

  An dteastaíonn iasacht uait chun gach críche? An bhfuil fadhb airgeadais agat? An dteastaíonn réiteach airgeadais uait? Tairgeann Bridge Finance grá le ráta úis fabhrach. Tá ár gcuid iasachtaí éasca, saor agus tapa. Déan teagmháil linn inniu chun an iasacht atá uait a fháil. Is féidir linn aon iasacht a mheaitseáil le ráta úis de 2% amháin le do bhuiséad. Má tá suim agat, déan teagmháil linn láithreach (adrianbay0008@gmail.com)

  ResponderEliminar
 38. Dia duit na mBan agus na nAinmhithe, Fáilte go Grúpa Airgeadais Sunshine; An bhfuil iasacht uait go práinneach? Ag féachaint ar iasacht láithreach do do chuid riachtanas airgeadais go léir? Réiteoidh Grúpa Airgeadais Sunshine do chuid buarthaí airgeadais uile. An bhfuil tú ag pleanáil teach nua nó carr a cheannach? Ó tá is féidir linn cabhrú leat leis sin. Anois ní gá duit do chuid pleananna a fhoirceannadh chun na rudaí sin a fháil. Tá buntáistí ag baint leis idir rátaí úis ísle agus ceadú éasca, agus iasachtaí atá ar fáil ó 2,000 euro go 20 milliún euro. Teagmháil Ríomhphoist: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

  CAD A THABHAIRT SÍ
  Is fochuideachta é Sunshine Financial Group Inc ar cheann de na grúpaí is láidre san Eoraip agus ar fud an domhain le caipiteal mór. Saothraíonn Sunshine Financial Group Inc straitéis ina bhfuil fás le fáil, ag nascadh custaiméirí leis na deiseanna a ghineann sé, ag cuidiú le gnólachtaí fás, geilleagair chun rathúlacht a bhaint amach agus daoine aonair chun a n-uaillmhianta a bhaint amach

  Tá ár gcreidmheasanna dírithe ar dhaoine aonair ó gach earnáil gníomhaíochta, cibé an státseirbhíseach tú de chuid na hearnála poiblí nó príobháidí, daoine aonair féinfhostaithe, ceardaithe, ceardaithe, a chleachtann tú in aon earnáil ghníomhaíochta, tá fáilte romhat, Is é ár gcuspóir chun do thimpeallacht mhaireachtála a fheabhsú agus do thionscadail a réadú chun tacú le haon duine macánta i gcúinsí deacra.

  Má theastaíonn iasacht phráinneach uait laistigh de 24 uair an chloig, scríobh chuig an ríomhphost thíos chun tuilleadh eolais a fháil
  Teagmháil Ríomhphoist: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  Ríomhphost: (sunshine_fginc@outlook.com)
  WhatsApp Teagmháil: +447903159998

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Ba mhaith liom mo fhianaise a roinnt leat go léir, phós mé mo bhean chéile 2 bhliain ó shin tosaímid ar fhadhbanna sa bhaile, stopann muid ag codladh ar an leaba chéanna, ag streachailt ar son rudaí beaga a thagann sí abhaile go déanach sa tráthnóna, ag ól an iomarca alcól agus codlata le fir eile as an taobh. Ní raibh grá agam riamh d'aon bhean i mo shaol ach amháin í. is í athair mo pháiste í agus níl mé ag iarraidh í a chailliúint toisc go bhfuilimid ag obair chomh crua le bheith againn inniu. cúpla mí ó shin shocraigh sí orm a bheith i mo chónaí agus ar na páistí, gur deacair bheith uaigneach uaireanta agus mar sin níl aon duine le casadh orm agus bhí mé croíbhriste. D'iarr mé ar mo mamaí gach rud a mhíniú di, dúirt mo mháthair liom faoin Dr Sango conas a chabhraigh sé léi an fhadhb a réiteach idir í féin agus mo dhaid, bhí ionadh orm mar go raibh siad gan a chéile ar feadh trí bliana go leith agus a bhí cosúil le míorúilt conas a tháinig siad ar ais chuig a chéile. Stiúradh mé chuig Dr.Sango ar a ríomhphost: spellspecialistcaster937@gmail.com
   agus gach rud a mhíniú dó mar sin geallann sé orm gan a bheith buartha go gcaithfidh sé litriú agus go dtiocfaidh rudaí ar ais ar an dóigh a raibh an oiread sin grá againn agus go raibh spiorad fir eile a rialaigh mo bhean chéile. réiteofar mo fhadhb laistigh de dhá lá. Mar sin chaith sé an litriú orm agus tar éis dhá lá tháinig mo ghrá ar ais agus d’iarr mé orm logh a thabhairt di. Tá mé chomh sásta anois. Sin an fáth ar shocraigh mé ar mo chuid taithí a roinnt le gach duine a bhfuil a leithéid de fhadhb aige. Cuireann an Dr réidh leis an gcaitheadh ​​mór litrithe ag a sheoladh ríomhphoist: spellspecialistcaster937@gmail.com is féidir leis na hiarmhairtí a réiteach
   1. Faigh ar ais do leannán nó fear céile nó bean chéile
   2. Bulletdhíonach spioradálta
   4. Litriú airgid
   5. Litriú fad-saoil
   6. Litriú rachmais
   7. An litriú a chosaint
   8. Faigh Litriú Poist
   9. Bheith ina chluiche bainisteora
   10. Faigh iasacht mhór gan aon bhille cánach a íoc
   11. Faigh an t-airgead ar ais
   12. Cuimilt linbh
   13. Litriú toirchis
   14. Litriú saoirse
   15. Litriú Grá
   16, litriú ag imeacht
   17. Litriú daonna dofheicthe
   18. Litriú a rithfidh i ndiaidh a chéile
   19. Litriú pósta
   20. Scrios litriú
   21. Litriú coitianta
   22. Litriú báis
   23. Litriú na háilleachta
   24. Litriú cumhachta osnádúrtha
   25. Triail ghealtachta
   26. Litriú Morgáiste Saor in Aisce
   27. Litriú scannán agus scannán a tháirgeadh
   28. Litriú VEID / SEIF
   29. Litriú eitinne
   30. Meáchan scaoilte agus litriú coirp
   31 cluiche mac tíre
   má tá aon fhadhb agat leo siúd, téigh i dteagmháil go tapa le Dr.SANGO ar a r-phost spellspecialistcaster937@gmail.com

   Eliminar
 39. Dia duit, An bhfuil gá práinneach agat le hiasacht ghnó, le hiasacht phearsanta nó le hiasacht mhorgáiste? Má tá, cuirfidh mé in iúl duit teagmháil a dhéanamh linn ag Sunshine Financial Group tríd an seoladh ríomhphoist seo (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) chun d'iasacht a fháil laistigh de 24 go 48 uair an chloig. Tairgimid cúnamh ráthaithe chun iasacht a fháil.

  Soláthraíonn ár n-eagraíocht cúnamh chun iasacht a fháil do dhaoine aonair atá i ngátar cúnamh airgeadais agus táimid ag déanamh seo ar feadh níos mó ná 5 bliana.

  Soláthraímid iasacht ar fud an domhain.

  GNÉITHE & SOCHAIR
  Cibé an bhfuil tú ag lorg airgid bhreise chun carr nó teach a cheannach, iasacht chun do fhiach a ghlanadh, nó fiú le haghaidh bainise, muinín SFGI chun é a dhéanamh indéanta. Tugann Iasacht SFGI rochtain duit ar:

  - Iasacht airgid thirim ó € 2,000 suas go € 20 milliún
  - Coimisiún leordhóthanach maidir leis an obair atá déanta
  - Ráta Bliantúil Inacmhainne de 2.0 go 3.0%,.
  - Roghanna solúbtha aisíocaíochta; roghnaigh ó 1 go 30 bliain
  - Cad is gá duit a sholáthar: Pas (ceadúnas tiomána nó aon chárta aitheantais bailí eile mar chruthúnas céannachta) + Aon bhille fóntais mar chruthúnas cónaithe
  TÁILLÍ HIDDEN-OOIN ONE.

  Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil linn ar
  Ríomhphost: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  Fón (WhatsApp): {00447903159998}

  Go raibh maith agat
  Susan Benson

  ResponderEliminar
 40. Dia duit, Lá maith do gach duine a léann é seo,

  ATHBHREITHNIÚ AR AN CONAS A BHFUIL MY IASACH A FHÁIL LE CUIDEACHTA IASACHTA AGUS IASACHTA IOMPAIR

  Is í Cheryi wiggins an t-ainm atá orm a chónaíonn i Eastern Cape. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Bean Linda Robert a chabhraigh liom iasacht a fháil. Le cúig mhí anuas, táim ag cuardach iasachta chun mo chuid fiacha a réiteach, scammed gach duine a bhuail mé agus thóg mé mo chuid airgid go dtí gur bhuail mé le Mrs Linda Robert ar deireadh. Bhí sí ábalta iasacht de (70,000USD) a thabhairt dom. Is féidir léi cabhrú leat freisin. chuidigh sí freisin le roinnt comhghleacaithe eile. Má theastaíonn aon chabhair airgeadais uait, téigh i dteagmháil go cineálta lena chuideachta trí ríomhphost (mrslindarobertloanfirm@outlook.com}, creidim gur féidir léi cabhrú leat. Déan teagmháil léi chun cabhair a fháil díreach mar a chabhraigh sí liom. Níl a fhios aici go bhfuil sé seo á dhéanamh agam trína dhea-thoil a leathadh chugam ach is dóigh liom gur chóir dom é seo a roinnt leat chun tú féin a shaoradh ó scammers, bí cinnte go bhfuil tú ag maíomh agus déan teagmháil leis an gcuideachta iasachta ceart. thíos tá a chuid focal spreagtha dóibh siúd atá ag lorg iasachtóra legit agus iasachtóra phríobháidigh iasachta.


  Trí ríomhphost: mrslindarobertloanfirm@gmail.com

  NÓ WhatsApp 44 7723 526040

  ResponderEliminar
 41. Dia duit, Lá maith do gach duine a léann é seo,

  ATHBHREITHNIÚ AR AN CONAS A BHFUIL MY IASACH A FHÁIL LE CUIDEACHTA IASACHTA AGUS IASACHTA IOMPAIR

  Is í Cheryi wiggins an t-ainm atá orm a chónaíonn i Eastern Cape. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Bean Linda Robert a chabhraigh liom iasacht a fháil. Le cúig mhí anuas, táim ag cuardach iasachta chun mo chuid fiacha a réiteach, scammed gach duine a bhuail mé agus thóg mé mo chuid airgid go dtí gur bhuail mé le Mrs Linda Robert ar deireadh. Bhí sí ábalta iasacht de (70,000USD) a thabhairt dom. Is féidir léi cabhrú leat freisin. chuidigh sí freisin le roinnt comhghleacaithe eile. Má theastaíonn aon chabhair airgeadais uait, téigh i dteagmháil go cineálta lena chuideachta trí ríomhphost (mrslindarobertloanfirm@outlook.com}, creidim gur féidir léi cabhrú leat. Déan teagmháil léi chun cabhair a fháil díreach mar a chabhraigh sí liom. Níl a fhios aici go bhfuil sé seo á dhéanamh agam trína dhea-thoil a leathadh chugam ach is dóigh liom gur chóir dom é seo a roinnt leat chun tú féin a shaoradh ó scammers, bí cinnte go bhfuil tú ag maíomh agus déan teagmháil leis an gcuideachta iasachta ceart. thíos tá a chuid focal spreagtha dóibh siúd atá ag lorg iasachtóra legit agus iasachtóra phríobháidigh iasachta.


  Trí ríomhphost: mrslindarobertloanfirm@gmail.com

  NÓ WhatsApp +44 7723 526040

  ResponderEliminar
 42. Jó napot barátok, Una Nimhurchu-Dennehy vagyok Wicklow-ból, Írországból származom, de a férjemmel Ausztráliába költöztem, és két évvel ezelőtt elválasztottam a férjemmel. Nem volt kommunikáció köztünk. A családok és a barátok azt tanácsolták, hogy engedjék el, felejtsék el a házasságot, és folytassák az életem. Nem akartam feleségül venni valakivel, mert mélyen, még mindig szeretem a férjem. Ennyire fájdalomban és zavarban voltam, amíg online nem hallottam egy tanúvallomást arról, hogy Drigbinovia miként egyesíti a törött házasságot szerelmi varázslati képességei segítségével. Olvastam oly sok bizonyságot arról, hogyan segített megállítani a válást és visszahozni számukra az ex-szerető népeket, és megújult a hitem. Néhány perc múlva haladéktalanul fel kell vennem a kapcsolatot a Drigbinovival, aki válaszolt, és utasította, hogy mit tegyek, miután teljesítettük a szükséges követelményt, 2 nappal később a varázslat leadása után a kommunikáció helyreállt köztem és a férjem között. Valójában térdre könyvelt, hogy felejtsem el és bocsásson meg. A kapcsolatom most egyensúlyban van, és a férjem napról napra szerette. Varázslatai csodákat tettek, és kapcsolataink most már erősebbek, mint korábban, és semmi sem választhat el minket. Látogattam meg sok olyan segítséget kereső weboldalt, amely reménytelennek tűnt, amíg kapcsolatba nem léptem Drigbinovia-val, az igazi férfival, aki segített nekem a törött házasságom helyreállításában. Ha hasonló probléma merül fel a házasságában, azt akarja, hogy a férje vagy a felesége újra szeretkedjen, legyen valaki, akit szeretsz, és azt akarja, hogy cserébe szeretni fog, és bármilyen kihívást jelent a kapcsolatokban. A Drigbinovia varázslat templom a megoldás és megoldja a problémát, vegye fel a kapcsolatot vele ma e-mailben. doctorigbinovia93@gmail.com, felhívhatja vagy felveheti a Whats-app-on: +2348144480786, és csodálatos tanúvallomást oszthat meg, mint én.

  ResponderEliminar
 43. Is fianaise í seo nach mór a léamh ag gach duine, táim anseo chun an domhan ar fad a chur ar an eolas faoi fhear a shábháil mo chaidreamh agus tugtar an Dr. IZOYA ar an fhear mór seo. Go deimhin rinne sé post iontach dom trí mo shean-leannán a d'fhág mé a thabhairt ar ais agus gealltanas a thabhairt dom gan filleadh ar ais chugam arís. Leis seo, táim tar éis teacht ar an tuiscint go ndéanfaidh an t-eolas atá ag an Dr. Is féidir leat teacht air trína sheoladh ríomhphoist: drizayaomosolution@gmail.com. nó uimhir a aip +12098373537. Déan teagmháil leis agus féach conas a réiteofar d'fhadhb laistigh de 24 uair. Tá sé ag speisialú freisin ar na hábhair seo a leanas ... (1) Ba mhaith leat do dhroim ar ais. (2) Ba mhaith leat a bheith curtha chun cinn san oifig agat. (5) Is fiontraí thú agus is mian leat conarthaí a bhuachan (6) Ba mhaith leatsa go mbeadh do fhear céile leatsa go deo (7) Teastaíonn cúnamh spioradálta uait. Stop an colscaradh (10) Deasghnátha á n-ionradh (11) Toghcháin a bhuachan

  ResponderEliminar
 44. Is fianaise í seo nach mór a léamh ag gach duine, táim anseo chun an domhan ar fad a chur ar an eolas faoi fhear a shábháil mo chaidreamh agus tugtar an Dr. IZOYA ar an fhear mór seo. Go deimhin rinne sé post iontach dom trí mo shean-leannán a d'fhág mé a thabhairt ar ais agus gealltanas a thabhairt dom gan filleadh ar ais chugam arís. Leis seo, táim tar éis teacht ar an tuiscint go ndéanfaidh an t-eolas atá ag an Dr. Is féidir leat teacht air trína sheoladh ríomhphoist: drizayaomosolution@gmail.com. Nó a uimhir a bhfuil a app +12098373537. Déan teagmháil leis agus féach conas a réiteofar d'fhadhb laistigh de 24 uair. Déanann sé speisialtóireacht ar na hábhair seo a leanas freisin ...
  (1) Ba mhaith leat do shean-ais.
  (2) Ba mhaith leat a chur chun cinn i d'oifig.
  (3) Ba mhaith leat fir / mná a leanúint leat.
  (4) Tá leanbh uait.
  (5) Is fiontraí thú agus is mian leat conarthaí a bhuachan.
  (6) Ba mhaith leat go mbeadh do fhear céile leatsa go deo.
  (7) Teastaíonn cúnamh spioradálta uait.
  (8) Tá tú scammed agus ba mhaith leat airgead caillte a aisghabháil.
  (9) Stop an colscaradh.
  (10) Deasghnátha airgid a agairt.
  (11) Toghcháin a bhuachan.

  ResponderEliminar
 45. Táim 15 bliana d'aois. Fuair ​​mé bás le VEID, bhásaigh mo mháthair mar gheall ar an ionfhabhtú VEID Agus is oth liom nár bhuail mé leis an Dr Itua riamh go bhféadfadh sé mo mháthair a leigheas dom mar go raibh sí an-deacair do mo mháthair mar mháthair amháin. ar líne maidir le conas a leigheasann sé galair dhifriúla i rásaí difriúla galair cosúil le VEID / SEIF deir, Páirceáil, Asma, Uathachas, Cóipeáil, Titim, Tóirse Ainsealach, Fibromyalgia, Grá Spell, Ailse Próstatach, Ailse Scamhóige, Gliogán ., psoriasis, cirrhóis ae, cataracts, degeneration macular, galar Chrons, mononucleosis tógálach, galar cardashoithíoch, galar an scamhóg. Próstatach méadaithe, oistéapóróis.An ghalar galar, psoriasis, neamhord débhealach, néaltrú, galair Tach, ailse chíche, ailse fola , Ailse Colo-Rectal, Grá Spell, Buinneach Ainsealach, Ataxia, Airtríteas, Scoliosis Chliathánach Aitriamach, Fibromyalgia, Tocsaineacht FluoroquinoloneSyndrome Fibrodysplasia Ócáidí ProgresSclerosis, Cothabháil Lag, Méadrú Cíche, Méadar bodach, Hpv, Meas Dia, tetanus, triuch, eitinn, polaimiailíteas agus diftéire) Diaibéiteas Heipitíteas fiú Ailse Bhí mé chomh sceitimíneach ach scanraithe ag an am céanna toisc nach bhfuil mé ag teacht ar airteagal den sórt sin ar líne ansin rinne mé teagmháil leis an Dr Itua ar Mail drituaherbalcenter@gmail.com/ . Labhraím leis chomh maith ar cad é an feidhmchlár +2348149277967 a insíonn sé dom conas a oibríonn sé ansin Deirim leis gur mhaith liom dul ar aghaidh D'íoc mé é chomh gasta sin le hoifig an phoist Colorado Faighim mo leigheas luibhe laistigh de 4/5 lá oibre. agus anseo mé ag maireachtáil go sláintiúil arís is féidir liom a shamhlú conas a úsáideann Dia fir chun a chuid saothar a léiriú. An bhfuilim ag scríobh i ngach alt ar líne chun saothar Dia an Dr Itua Herbal Medicine a scaipeadh.

  ResponderEliminar
 46. LÉIGH LE DO THOIL LÉIGH LE DO THOIL LÉIGH LE DO THOIL
  Dia duit gach duine, ba mhaith liom mo thaithí a roinnt ar an ardán seo. Bhí mé ag éisteacht le Blank Atm ar feadh tamaill agus chuir mé i bhfeidhm trí roinnt daoine ach bhí mé scammed, ní go dtí go bhfuair mé an tUasal George a shábháil mé ó scammers, fuair mé mo chárta ATM bán i 5 lá tar éis an iarratais agus rinne mé an cárta criptithe a thriail i meaisín ATM agus siopa airgid pos chuig mo iontas is mó a bhí mé in ann a tharraingt siar $ 3000 agus go raibh an ráta laethúil a rinne mé iarratas. chun a bheith macánta níl aon bhaol ann nach féidir an cárta a rianú agus tá comhartha infridhearg ann a chuireann CCTV isteach le linn do aistarraingtí. D'íoc mé mo tháille teagaisc iníonacha agus glanadh mo chuid fiacha morgáiste, táim níos saibhre agus chuir mé tús le gnó atá ag déanamh go maith. Is spárálaí saoil é an tUasal George agus tá sé fíor-dhílis. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis leis an seoladh ríomhphoist seo: blankatm402@gmail.com
    Guí maith

  ResponderEliminar
 47. Is mise Irene Kovács as an gCróit, chuaigh mé i dteagmháil leis an Uas. Simon Finn, an Cabhair Airgeadais, as suim € 50,000.00 ar iasacht gnó. as gnó a chur ar bun de réir mar is mó iontas orm, cuireadh méid na hiasachta chun sochair mo chuntais bainc laistigh de 12 uair an chloig gan aon strus a bhain le m'iasacht a fháil. Bhí iontas orm mar go raibh scam orm ar dtús! Má tá suim agat aon mhéid iasachta a fháil agus má tá tú lonnaithe i dtír ar bith, molaim duit dul i dteagmháil leis an Uas Simon Finn trí ríomhphost: simonfinnloan.inc@gmail.com.

  ResponderEliminar
 48. Þökk sé Dr.Kumola fyrir að hjálpa mér að fá konuna mína aftur, konan mín byrjaði að starfa mjög skrýtið, allt það litla sem hún reiðist og hún sagði mér að hún vildi flytja. Hún flutti loksins út og hlutirnir urðu erfiðir fyrir mig get ég ekki logið. Ég veit ekki hvað ég á að gera fyrr en ég sá auglýsingu Dr.Kumola og hvernig hann hjálpaði fólki. Ég hafði samband við tölvupóstinn hans (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com) og sagði honum allt. Hann fullvissaði mig um að ég fengi hana aftur eftir stafsetningu. Ég gerði allt sem spámaðurinn sagði mér. Konan mín kom heim 2 dögum seinna, hún sagðist ekki vita hvað kom yfir hana, við erum komin saman aftur Þökk sé Dr.Kumola fyrir að koma konunni minni aftur. Hafðu samband við tölvupóstinn hans (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com), hann er frábær stafsetningarstjóri.

  ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Cé air atá an mearbhall?

Buaite nó Caillte - Olltoghchán na Spáinne